Academia de gardă Niciun comentariu despre 20
O studentă din Iași a cîștigat 7.000 de euro de la Google

O studentă de la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC­) a cîștigat una dintre cele 20 de burse o­fe­rite de cei de la Google, în valoare de 7.000 de euro, Women Techmakers Scholar Program. O­riana Oniciuc este studentă în anul I la pro­gra­mul de master Studii Avansate în In­for­ma­ti­că și în această vară va participa la diverse ac­ti­vități din cadrului programului propus de Go­o­­gle pentru încurajarea femeilor să aleagă o ca­rieră în domeniul tehnologiei.

„La facultate s-a organizat un eveniment la ca­re a venit o fostă cîștigătoare a bursei. Ne-a po­­vestit despre ce a însemnat pentru ea aceasta ex­periență și, astfel, m-am gîndit să aplic. Am scris patru eseuri pe teme diverse, iar în funcție de ele am fost selectată pentru un interviu onli­ne. La ceva timp dupa interviu, am primit și con­firmarea”, a declarat Oriana Oniciuc, cîș­ti­gă­toare a bursei Women Techmakers.

Pe lîngă ea, mai sînt alte 19 studente din zo­na Europa-Middle East-Africa (EMEA) care au primit această bursă. Acestea, împreună cu cîș­ti­gătorii burselor de la alte categorii, se vor în­tîl­­ni la Londra pentru patru zile, cînd vor parti­ci­pa la workshopuri pe teme tehnice și de ca­rie­ră, organizate de Google, vor face cunoștință cu angajați ai companiei și vor avea posibilita­tea de a vizita sediul acesteia. „Faptul că am cîș­ti­gat această bursă este, pentru mine, un impuls să continui să mă implic în viața facultății și a A­sociației Studenților Informaticieni”, a a­dă­u­gat Oriana Oniciuc. Studenta va participa, în a­cea­stă vară, pe par­­cursul a două luni, și la un pro­iect de cerce­ta­re pe Data Quality Monitoring la care a fost se­lectată de către European Or­ganization for Nu­clear Research (CERN). Ast­fel, începînd cu data de 26 iunie, ea va fi sta­gi­ară în Elveția.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top