50 de universități europene își caută studenții la RIUF

Academia de gardă Niciun comentariu despre 50 de universități europene își caută studenții la RIUF 8
50 de universități europene își caută studenții la RIUF

La Iași, pe 12 octombrie, de la ora 10.00, o să se des­fă­șoare cea de-a 21-a ediție a celui mai mare tîrg in­ter­na­­țional de universități din Sud-Estul Europei, The Ro­ma­­nian International University Fair (RIUF). În cadrul e­­ve­nimentului vor participa peste 50 de universități din ță­­ri precum Franța, Marea Britanie, Olanda sau Da­ne­mar­ca. „Și tu poți fi student internațional! Află ce trebuie să faci”, „Prima facultate de realitate” sau „Study in Germa­ny” (n. r. Studiază în Germania) sînt cîteva dintre titlu­ri­le celor șase sesiuni de seminarii și prezentări sus­ținute de reprezentații universităților ori a in­sti­tu­ți­ilor par­te­ne­re. „Din Iași va participa doar Universita­tea Tehnică „Gheor­ghe Asachi”, iar din România vor mai fi pr­e­zen­te Universitatea din București, Universitatea Româno-A­mericană și The Entrepreneurship A­ca­demy, singura fa­cultate de antreprenoriat acreditată din România”, a de­clarat Ruxandra Zaharia, specialist PR al RIUF Iași.

Pentru a putea participa la acest tîrg, orice vizitator tre­buie să se înregistreze la adresa register.riuf.ro și să achite o sumă de cinci lei la intrare. Studenții, masteran­zii sau doctoranzii pot afla informații despre peste 4.500 de programe de licență, master sau doctorat din peste ze­ce domenii diferite precum arte, drept, informatică, ma­na­gement turistic sau medicină. De asemenea, la tîrg vor fi prezenți și consilieri educaționali, care pot sprijinii ori­ce candidat la o universitate din afară în procesul său de elaborare a dosarului sau de adaptare la noul me­diu. Printre expozanți se vor regăsi și școli de limbi stră­ine și ONG-uri studențești.

La această ediție sînt așteptați, conform organizato­ri­lor, peste 13.000 de vizitatori, care se vor alătura celor pes­te 200.000 de vizitatori care au venit la cele 20 de e­di­ții anterioare RIUF. Tîrgul s-a desfășurat și în Bu­cu­reș­ti, în perioada 7-8 octombrie, și în Timișoara, pe 10 oc­tombrie. n

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top