105 ani de la înființarea Universității de Agronomie

Academia de gardă Niciun comentariu despre 105 ani de la înființarea Universității de Agronomie 5
105 ani de la înființarea Universității de Agronomie

Universitatea de Științe Agricole și Me­dicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) sărbătorește, în perioada 19-27 octombrie, „Zilele A­ca­demice USAMV Iași”. Timp de 10 zile vor fi organizate o serie de activități spe­cifice, planificate de fiecare dintre fa­cul­tăți, care vor fi dedicate împlinirii a 105 ani de la înființarea învățămîntului su­pe­ri­or agronomic din Iași, în 1912. A­ces­­tea vor include worshop-uri cu par­tic­ipa­rea unor personalități din companii agrico­le și de la companii furnizoare de inpu­­turi, demonstrațiii florico­le, vernisaje.

„Prin intermediul evenimentelor or­­ganizate urmărim realizarea obiectivelor strategice ale universității, a­pro­­pierea de mediul economic, rea­li­za­rea de contacte, intrarea în rețele de cer­ce­tare și cooperare cu colegii din țară și din străinătate. Anul acesta avem re­pre­zentanți din 12 țări străine, adică pes­­te 100 de participanți, și pe noi lucrul acesta ne bucură. Asta înseamnă că par­ticipările noastre se suprapun pes­te pre­ocupările lor și putem să facem îm­pre­ună mai multe lucruri pentru în­vă­ță­­mîntul superior și pentru sectorul e­co­no­mic agricol de care ne ocupăm”, a de­cla­rat prof. univ. dr. Vasile Vîntu, rector al USAMV.

Debutul festivităților a avut loc joi, 19 octombrie, cu Congresul Științific In­ter­național „Științele vieții- o provoca­re pentru viitor” și s-a desfășurat și pe par­cursul zilei următoare. Congresul a fost organizat sub patronajul Ministerului Cer­cetării și Inovării, iar înscrierile au fost făcute completînd formularul de pe site-ul oficial al evenimentului. Lu­crările de participare la congres trebuiau să fie redactate într-o limbă de circulație in­ter­națională, urmînd ca cele selectate de comitetul științific să fie publicate, în reviste de specilitate. n

Articole similare:

Autor:

Andreea Anton

Șef-departament „Opinia studențească” și studentă a Catedrei de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top