10.000 de lei pentru revitalizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Academia de gardă Niciun comentariu despre 10.000 de lei pentru revitalizarea Campusului „Tudor Vladimirescu” 18
10.000 de lei pentru revitalizarea Campusului „Tudor Vladimirescu”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI), împreună cu Fundația Co­mu­ni­ta­ră Iași (FCI), organizează pînă pe 23 aprilie, un con­cur­s de proiecte pentru a reamenajarea zonelor din Cam­pusul „Tudor Vladimirescu”. Echipa care va avea cea mai bună idee va primi, din partea u­ni­­versității, o recompensă în valoare de 500 de lei.

În competiția numită „Fondul Antreprenori­lor Lo­cali”, se pot înscrie atît studenții, cît și profesorii, individual sau în echipe, iar aceștia pot depune mai mul­te proiecte. Avînd un buget de 10.000 de lei, fi­ecare echipă trebuie să completeze un formular de înscriere și unul de buget, disponibile pe site-ul www.fundatiacomunitaraiasi.ro, și mai apoi să le trimită pe adresa de e-mail [email protected]­­tiacomunitiaraiasi.ro. În termen de 48 de ore, a­ceș­tia vor primi înapoi un e-mail care confirmă par­ti­ciparea. „Concursul se adresează tuturor stu­den­ților, nu doar celor de la TUIAȘI. Spre exemplu, da­­că un student de la noi face echipă cu unul de la «Arte» sau «Agronomie» și trimit o idee, aceasta es­­te binevenită. Banii deja sînt alocați, noi doar a­ș­teptăm proiectele”, la declarat ing. Bogdan Bu­dea­nu, directorul Direcției Servicii Studențești a TU­­IASI.

În urma înscrierilor, proiectele vor fi anali­za­te, între 24 și 27 aprilie, de către un juriu format din doi reprezentanți ai antreprenorilor ieșeni, un ar­hi­tect, un reprezentant al Primăriei Municipiului Ia­și, doi reprezentanți ai TUIASI și unul al FCI. Stu­denții sau profesorii care vor trimite materiale de­taliate, însoțite de schițe, desene tehnice și care își propun să utilizeze materiale reciclate vor avea un beneficiu în notare, după cum precizează organi­­zatorii. De asemenea, cei care doresc să parti­ci­pe pot apela, pe toată perioada concursului, la re­pre­zen­tații FCI pentru a primi mai multe detalii, dar și asistență tehnică. „Eu m-am gîndit la amenaja­rea unui teren de sport în aer liber dotat cu bare de tracțiune, paralele, poate și cîteva aparate de fitness”, a declarat Dumitru Mihailov, student la Fa­cultatea de Automatică și Calculatoare din ca­drul TUIAȘI. Pe 28 aprilie se va anunța cîștigătorul ca­re va trebui să realizeze proiectul în ter­men de pa­tru luni, pînă în prima zi a lunii septem­­brie.

Anul trecut, Universitatea Tehnică a organizat un concurs la care studenții din toată țara au de­pus mai multe proiecte care vizau construirea u­nor noi totemuri în campus. Cîștigătorii au fost pa­tru studenți de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” a TUIAȘI, al căror proiect a fost pus în aplicare în luna decembrie a anului 2016.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top