Cum și-a părăsit PSD alegătorii

Atitudine, Cap în cap Niciun comentariu despre Cum și-a părăsit PSD alegătorii 6
Cum și-a părăsit PSD alegătorii

Ultima ședință a liderilor PSD a fost mo­­mentul în care liderii partidului de gu­ver­nă­mînt au arătat „scopul și durata vizitei” lor la putere. Renumitul program de gu­ver­na­re „din scoarță în scoarță” nici măcar nu a mai fost amintit, alegătorii au fost abandonați și nu li s-a transmis nici un mesaj. Singura pre­ocupare a șefilor PSD a fost lupta internă pen­tru putere, accesul la resursele statului și mo­dul în care pot scăpa de mîna lungă a legii.

Poate vă aduceți aminte cum, imediat du­pă cîștigarea alegerilor, Liviu Dragnea a ie­șit în conferință de presă și a început să recite toate măsurile din programul de guvernare pro­mis în campania electorală. Era, pentru a­legătorii PSD, certitudinea că nu s-au în­șe­lat. Omul din fruntea partidului le explica, pas cu pas, cum vor trăi mai bine. Cronologic, cu termene clare, cu cifre exacte și fără rest sau în­doială. Cred că a și fost pentru prima dată cînd un partid care a cîștigat alegerile zdrobitor ținea să arate că tot ce a promis în cam­panie se va face, că nu a păcălit oamenii. O pri­mă ieșire ca la carte a lui Liviu Dragnea și un offside perfect dat opoziției, atîta cîtă era, buimacă după dezastrul electoral.

Acum, după zece luni la putere, doi prim-miniștri și mai multe scumpiri putem ve­dea clar cum s-a decuplat partidul de la a­le­gă­to­rii lui și a ajuns să arate ca un animal în­col­țit care își omoară timpul cu uciderea propriilor lideri.

OUG 13 a fost doar primul semnal că nu alegătorii au fost motivul ajungerii la pute­re a PSD, ci problemele penale proprii ale li­derilor. Doar că discursul lui Liviu Drag­nea, mieros-împăciuitor a mai reușit pe moment să camufleze scopul adevărat. „Noi ne con­cen­trăm pe măsurile din programul de gu­ver­nare”, spunea șeful PSD pe unde îl prin­deau ziariștii.

Cînd l-a rostogolit pe Sorin Grindeanu pe scările Palatului Victoria a făcut-o, aparent, tot pentru că se gripase aplicarea pro­gra­mu­­­lui de guvernare. Degeaba încerca Grin­­dea­nu să arate că i se pun în cîrcă termene neînde­pli­nite care trebuiau realizate abia peste cî­te­va luni, publicul PSD a în­­ghițit gălușca și a crezut că Grindeanu nu do­­­­­reș­te bunăstarea pro­mi­să de par­tid în campa­nie.

După instalarea lui Mi­­­hai Tudose programul de guvernare a cră­pat de-a binelea. Au început problemele cu ba­nii din visterie pentru că nu poți doar să chel­tui, trebuie să și colectezi. Așa au apărut creș­terea accizelor, a ratelor, îndatorarea prin îm­prumuturi externe, mărirea facturilor la ga­ze și energie electrică, a cursului leului în com­parație cu celelalte monede etc.

Acum, cu toate problemele amînate cî­teva luni, PSD-ul nu mai are răbdare. De fapt domnul Dragnea nu mai are timp să aș­tep­te. Are nevoie de imunitate în fața legii așa că pentru el aceste luni au fost pierdute. Nu a re­u­șit să treacă legile justiției prin Guvern, iar la Parlament nu le-a făcut ca să nu fie e­vi­dent că își dă singur legi pentru interesul pro­priu.

Așa că a lăsat-o moale cu programul de gu­vernare și a încercat să forțeze mîna pre­mi­­erului și ministrului Justiției să grăbească a­ces­te legi vitale pentru el și cîțiva apropiați cu pro­bleme penale. Ce-a ieșit, am văzut. Pre­mi­erul, care nu e nici pe departe vreo lumină în conducerea țării, a jucat șah cu domnul Dragnea și i-a scos de la butoane două doa­m­ne fidele. Și nu a vrut să își dea foc la valiză cu legile Justiției, așa că a recomandat să fie făcute la Parlament pentru că deja pe la Bru­xelles nu-i mai răspunde nimeni la telefon din cauza asta.

Măcinați în această luptă internă pentru putere și imunitate, pesediștii nu își mai ca­mu­flează adevăratele intenții așa că programul de guvernare a fost trecut pe ultimul plan. De fapt, în vîltoarea ultimelor zile nici mă­car nu a mai fost amintit de domnul Dragnea.

În acest fel alegătorii PSD probabil că au a­cum un moment de uluială. Măsurile pro­mi­se lor au fost uitate iar de altceva nu se mai pot agăța pentru a-și justifica votul dat a­cestui partid acum cîteva luni. Co­mu­ni­ca­țio­nal, PSD este prins în chingile programului recitat de domnul Dragnea în cîteva rîndu­ri. PSD-ul nu poate ieși din logica în care tre­bu­ie să își respecte promisiunile pentru că alt­ceva nu mai are. Nu are lideri populari cre­di­bili și cu charisma, nu are miniștri com­pe­tenți și nu mai are nici măcar imaginea de partid solid, fără breșe.

Dacă PSD pierde tempoul îndeplinirii pro­gramului, pierde tot. Acesta a fost singurul punct fix în relația cu alegătorii și cel mai probabil doar consultanții israelieni ai lui Li­viu Dragnea știu asta. Poate și Dragnea, dar acum problemele de pierdere a puterii în in­teriorul partidului îi întunecă judecata. Mo­men­tul decuplării totale al PSD de electo­ra­tul său s-a produs așadar acum cîteva zile la ce­lebrul CEx, ședința unde pentru prima dată după cîteva luni Liviu Dragnea a pierdut din puterea totală în partid. Nu a mai controlat nici comunicarea, nu a mai zis nici că a­cea­stă ședință a fost de fapt pentru a analiza în­de­pli­nirea programului de guvernare. Nici nu avea cum, toată lumea a văzut că a fost o ședință de împărțire a funcțiilor care dau accesul la resurse de bani pentru baronii locali. Și o ră­fuială între lideri. Din acest moment PSD, nu doar Dra­g­nea, a intrat într-o cădere a­brup­tă. Nu în o­chii celor care oricum nu au votat cu PSD, ci în ochii votanților proprii. Ei se simt mințiți în față, păcăliți cu hîrtii și pro­mi­siuni. Ei vor fi groparii PSD, nu cineva din afară.

Iar în momentul în care legea sa­la­ri­ză­rii, a pensiilor și alte măsuri deja luate nu vor avea efectele așteptate de acest grup votant al partidului, căderea va fi abruptă și fără în­toa­rcere.

Text de Liviu IOLU, jurnalist

Sursă foto: storage0.dms.mpinteractiv.ro

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top