Și Violeta decide pentru România

Povești fără timbru Niciun comentariu despre Și Violeta decide pentru România 5

Violeta G. s-a stabilit la Paris în 2001. „Ca să pot să ies din casă într-o zi trebuie să stau cuminte cele trei zile care o preced. Ordin de la medic”. Violeta e însărcinată în lu­na a opta. „Am ținut neapărat să vo­tez și în pri­mul tur al pre­zi­den­ți­alelor și în cel de-al doilea”. Vo­lu­bi­lă, cu obrajii plini și ochi negri neas­tîmpărați, simți imediat că e în stare să se urce repede în me­troul 10, să schimbe oricîte linii ca să ajungă pînă la capătul Pa­risului da­că e ne­voie sau dacă e convinsă că trebuie.

„Dacă veneam pe la ora prîn­zului să votez aș fi stat se pare două ceasuri în rînd la Consulat”, se bucură Violeta. Pe­semne e cadoul lui Moș Nicolae, să nu stea la rînd: la ora 16, la secția de vot de pe Rue de l’Ex­po­si­tion nu mai e nimeni. „Cariera mea de cetățean român începe bine”, măr­tu­risește tînăra. Pe Va­len­tin, soțul ei, l-a cunoscut la Paris în 2006. De cîți­va ani cei doi organi­zează îm­pre­ună cu alți prieteni într-un bar tipic parizian de pe Boul’ Saint Mich’ pe­tre­­ceri incredibile de… Zi­ua Româ­ni­ei. „A­nul acesta ne-am tre­zit cu a­proa­pe do­uă sute de persoane. Am avut mu­­zi­că live. Știți ce s-a cîntat? Cio­cîr­lia…”. La Pa­ris , într-o zi cu nori de plumb și a­legeri prezidențiale pentru Ro­mâ­nia, pe îngusta Rue de l’Ex­po­si­tion, ba­na­­lă ca o eșarfă udă uitată la pi­­cio­a­­re­le turnului Eiffel, pa­tri­o­tismul Vi­o­­le­tei n-are nimic banal și ni­­mic ridicol. „Am ezitat, e a­de­vă­rat. Mă re­pre­zintă sau nu mă re­pre­zintă cel pentru care decid să votez astăzi? În primul tur a fost, paradoxal, mai sim­­plu”, re­cu­noaș­te vii­toa­rea mă­mi­că. Și totuși știu că un vot nevala­bil nu e o ieșire din si­tua­ție. Ștam­pila mea, am apăsat-o a­dînc”.

Violeta G. e unul dintre cei mai responsabili români pe care mi-a fost dat să-i cunosc și cu siguranță prin­tre puținii care pot rosti fără demagogie sau fandoseală : „E pri­mul meu vot pentru un președinte român și sînt mîndră”.­

***

Violeta Grițcan s-a născut în Re­pu­blica Moldova. Președinta „A­­so­ci­ației studenților moldoveni din Fran­ța” a primit în luna oc­tom­brie 2009, la Ambasada Ro­mâ­ni­ei de la Paris, cetățenia română.

Cristina HERMEZIU (Franța)

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top