Aproape campioni

Scor la pauză Niciun comentariu despre Aproape campioni 4
Aproape campioni

Duminică, pe data de 19 martie, „Stejarii” noștri au învins Ge­or­gia, după ce timp de șapte ani ne-am aflat în umbra acestei echipe. Sco­rul final a fost de 8-7, iar Sta­di­onul Național „Arcul de Triumf” din București a luat foc atunci cînd echipa noastră a cîștigat meciul din Rugby Europe Championship 2017, iar Stejarii noștri au primit Cupa „Antim Ivireanul”.

Jucătorii noștri de rugby au fă­cut o imagine frumoasă, așa du­pă cum ne-au obișnuit în ultimul timp în majoritatea meciurilor . Ro­mâ­ni­a a punctat prima, printr-un es­eu reușit de Cătălin Fercu, iar mai a­poi mai obținem puncte după o lo­vitură de pedeapsă transformată de Florin Vlaicu. Oaspeții au mar­cat și ei, după un eseu transformat de Merab Kvirikashvili, dar nu au pu­tut recupera diferența, chiar da­că au luptat cu îndîrjire.

Cu toate că stejarii noștri au în­vins Georgia, echipa oaspete își păs­trează totuși trofeul Rugby Eu­rope Championship și primul loc în clasament, și asta datorită punc­tului bonus defensiv acordat u­nei înfrângeri la mai puțin de 7 pu­nc­­te. Astfel, în clasamentul fi­nal al grupei, România şi Georgia au câte 19 puncte, dar Stejarii au re­u­şit mai puţine eseuri. Au fost to­tuși recompensați, primind Cupa „An­tim I­vi­reanul”, acordată cîști­gă­toa­rei me­ciurilor directe cu Georgia. A­ceas­tă cupă poartă numele mi­tro­poli­tu­lui de origine georgiană și este realizat de sculptorul Guia Ja­par­i­dze, fost jucător de rugby, ca­re a fost donat de suporterii din Ge­or­gia în 2002. De atunci și pînă a­cum jucătorii noștri au cîștigat de șase ori în fața Georgiei, ultima oară în 2010, dar e­chi­pa oaspete a cîștigat de opt ori la rînd, ceea ce a­ra­tă valoarea e­chi­pei caucaziene.

De asemenea, meciurile din Rug­by Europe Championship sînt un criteriu de calificare la Cupa Mon­dială 2019 din Japonia, iar ju­cătorii noștri sînt aproape de cali­ficarea directă la Cupa Mon­di­a­lă, având în vedere că se află pe po­zi­ția secundă, după Georgia.

Încet, rugby-ul începe să de­vi­nă un sport din ce în ce mai popu­lar, unul dintre motive fiind și re­zul­tatele obținute de către „Ste­ja­ri”. Chiar dacă nu se află încă la ni­ve­lul fotbalului sau măcar al teni­su­lui după rezultatele obținute de că­tre Simona Halep, măcar începe să iasă din anonimat.

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top