Astronaut în realitate augmentată

Primul răcnet Niciun comentariu despre Astronaut în realitate augmentată 5
Astronaut în realitate augmentată

NASA a mai colaborat în trecut cu o multi­­tudine de companii, punînd la dispoziția educatorilor și a creatorilor o mulțime de resurse 3D. Anul trecut, agenția spațială a încheiat un parteneriat cu Epic Games Unreal Engine pen­­­tru a crea un simulator al Stației Spațiale In­ter­­­na­­țio­nale de realitate augmentată, conform Tech Crun­ch.

Înainte de a fi trimiși în spațiu, astronauții trebuie să treacă prin doi ani de antrenament in­tens. Pregătirea constă în clase unde se si­mu­­lează condițiile din spațiu, pentru a-i obișnui pe candidați cu mediul fără gravitație dintr-o navetă spațială, mai exact din Stația Spațială In­ternațională. Scopul antrenamentului este de a le oferi informațiile necesare supravie­țui­rii în spațiu – de la tehnicile medicale la care să a­pe­­leze în situațiile critice, la navigarea cu ușu­rin­­ță prin diferitele zone ale stației spațiale.

Pînă acum, în locul acestei metode, era fo­lo­sită o piscină uriașă umplută cu apă în­ă­un­trul căreia se afla un model de navetă spațială în mărime naturală. Rolul piscinei era de a si­mu­­la condițiile din afara atmosferei Pămîntului. Astfel, astronauții purtau costumele cu care vor merge în spațiu, în timp ce se aflau în apă. Prin­tre facilitățile oferite de noul sistem – adi­că si­mu­larea unei misiuni cu ajutorul unor ins­tru­men­te de realitate augmentată – se numără și faptul că astronauților li s-ar permite să-și dez­volte a­bi­li­tățile într-un mediu care simulează mai con­­vin­gător viața din spațiu. Cei de la NASA spe­­ră ca prin adăugarea conceptului de realitate aug­mentată, realitatea virtuală îmbi­na­tă cu cea re­a­­lă, să le ofere astronauților care se pregătesc o ex­pe­riență cît mai apropiată de cea reală, dar și mai mult timp pentru a se antrena.

Conform unui video lansat de Unreal En­gi­ne și NASA, sistemul lor de realitate augmen­tate con­ține cîteva elemente și instrumente care le o­feră astronauților o experiență educațio­na­lă com­pletă. Cu cît este mai aproape de realitate si­mularea, cu atît sînt mai bine pregătiți as­­tro­na­uții. În camerele unde se desfășoară exer­­ci­ți­i­le sînt adăugate instrumente reale – ase­mă­nă­toa­re cu echipamentul dintr-o navetă spa­­țială. O altă facilitate oferită de acest sistem este că si­mulările pot fi făcute în comun cu as­tro­nauți din orice zonă, nefiind necesar ca a­ceș­tia să se afle în aceeași cameră. Prin interme­diul teh­no­logiei, dacă ambele persoane sînt conectate, ele vor lucra împreună în universul vir­tu­al.

Pe lîngă simularea unei misiuni în spațiu, sistemul de realitate augmentată le va permite celor de la NASA să creeze noi habitate care să se pli­eze pe condițiile solicitante ale atmosferei din spațiu.
Acest tip de tehnologie este în con­ti­nuă dez­voltare, iar cei de la NASA speră ca în anul 2030, după mai multe sesiuni de pre­gă­tire intensă prin intermediul realității augmentate, să poa­tă trimite o echipă de astronauți pe pla­ne­ta Marte.

Text de Elena TANASĂ

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top