WowBIZ radiofonic

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre WowBIZ radiofonic 6
WowBIZ radiofonic

Dacă în trecut românii por­neau radioul pentru a asculta teatru ra­dio­fonic, în curînd este posibil să facem acest lucru pentru a asculta tele­novele turcești, pentru că Dogan Media, care operează Kanal D în România, vrea să deschidă și un post de radio. Compania a prezentat deja proiectul Radio D la Consiliul Na­țio­nal al Audiovizualului (CNA) și a cerut frecvență pentru Alba Iu­lia, Baia Mare, Cluj-Napoca, Manga­lia, Piatra-Neamț și Sighetu Marmației.

În fața comisiei CNA s-au pre­zen­tat cinci reprezentanți ai compa­niei: Cătălin Băleanu, Alina Popes­cu, Christian Sabbagh, Mihai Ghi­ță și Iosif Kălăuz. „Ne vom focusa pe ști­rile Radio D, care vor fi la obiect și bine documentate. Ne vom spriji­ni pe o echipă de corespondenți pe care îi avem în acest moment la Ka­nal D. Pe lîngă cele trei minute de ști­ri naționale, oră de oră, încer­căm să aducem cîte un minut de știri lo­cale”, a declarat Mihai Ghiță, reali­zatorul emisiunii „Asta-i Româ­nia”, care va fi și directorul Radio D. Postul de radio ar trebui să aibă se­diul în București, în clădirea care găzduiește Kanal D, și își dorește, dacă va primi licență în toate cele șase orașe și va avea ascultători, să se extindă și în București, Con­stan­ța, Sibiu și Timișoara.

Membrii CNA nu au fost prea în­cîntați de proiectul celor de la Do­gan Media. Radu Herjeu a criticat grila de programe propusă pentru Radio D, aducînd în discuție Clu­jul, care ar urma să aibă 18 minute de știri locale pe zi. Acesta a conside­rat că durata este foarte mică, adău­gînd că niciunul dintre membri nu are cum să-i oblige să-și modifice pro­iec­tul editorial, dar că sugestia ar trebui luată în calcul. În plus, Ra­du Herjeu, i-a întrebat direct „ce si­gu­ranță am eu că nu voi auzi de Wow­Biz și la radio?”, făcînd referire la toate emisiunile pe care Kanal D le are în grilă și care nu sunt tocmai e­ducative. Cătălin Băleanu a în­cer­cat să le promită celor de la CNA că postul de radio „nu are nicio legă­tu­ră cu televiziunea. Cred că ce vă pro­punem este un conținut remarcabil”.

Deși reprezentanții Dogan Me­dia nu au precizat cît de remarcabil va fi postul de radio, Radu Her­jeu a ținut să precizeze că „eu mi-aș dori să nu aud și pe radio ce se poa­te vedea cîteodată, în unele e­mi­siuni de divertisment de la dum­nea­voastră, una fiind chiar sanc­țio­nată săptămîna trecută”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top