România TV, mereu la CNA

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre România TV, mereu la CNA 4
România TV, mereu la CNA

Postul TV căruia internauții i-au atribuit sloganul „50 de lei de om, 30 de lei de cîine” a ajuns și săp­tă­mî­na trecută subiect de dis­cu­ție pe ordinea de zi a Con­si­li­ul Na­țio­nal al Audiovizualului (CNA). De data aceasta, Dorina Rusu, mem­bru al CNA, s-a autosesizat în ur­ma dez­baterilor care au avut loc la Ro­mânia TV, dezbateri care au a­vut în vedere scandalul de la Casa Regală a României. „Am făcut o au­tosesizare în legătură cu două e­misiuni de la România TV de sîm­bătă și duminică, în care au fost niș­te discuții absolut abominabile. E i­nadmisibil să-l chemi pe Miron Coz­ma sau pe Gigi Becali să-și dea cu părerea despre relațiile din in­te­ri­o­rul Familiei Regale. E inadmisi­bil să-l chemi pe așa-zisul fiu ilegi­tim al Regelui Mihai care să spună tot fe­lul de aberații acolo și tu să-l le­gi­ti­me­zi”, și-a motivat Dorina Rusu de­cizia de trata subiectul în cadrul șe­dinței CNA, care a avut loc marți, pe 14 noiembrie. În plus, aceasta a ce­rut tuturor televiziunilor să ara­te mai mul­tă decență în tratarea subiectului.

Cu toate acestea, unii din co­le­gii săi nu i-au agreat autosesi­za­rea. Valentin Jucan, coleg cu Dori­na Rusu la CNA, a spus că „e de în­țe­les a­pe­lul doamnei Rusu, dar exis­tă și o re­marcă ce trebuie su­bli­ni­a­tă. Toate discuțiile la care am asistat au fost provocate tocmai de Ca­sa Re­ga­lă. Comunicarea care a venit din­spre Ca­sa Regală, în ultima vre­me, a fost una defectuoasă, iar televizi­unile au trebuit să o arate publicului”. De asemenea, Răz­van Popes­cu, vice­pre­ședintele CNA, a men­țio­nat că orice subiect poate dezbătut dacă nu în­cal­că vreo lege.

Cu toate că de această dată CNA nu a sancționat România TV, exis­tă alte televiziuni care au început să i-a măsuri legale împotriva acestui post de televiziune. La sfîrșitul lu­nii trecute, pe 26 octombrie, PRO TV a deschis o acțiune în in­stan­ță îm­potriva României TV, motivul invocat fiind nerespectarea „drepturilor de autor și a drepturilor co­ne­xe”. Reprezentanții trustului PRO au declarat pentru paginademedia.ro că acțiunea face referire la „folo­si­rea recurentă a unor imagini PRO TV fără a obține acordul nostru în prealabil”. Potrivit aceleași surse, cadre­le preluate făceau parte din emisiu­nea „Gospodar fără pereche”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top