CNA-ul de pe Facebook

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre CNA-ul de pe Facebook 14
CNA-ul de pe Facebook

Butonul de „fake news” a fost introdus de către Facebook în lu­na februarie și în România. A­cum orice utilizator poate raporta cu doar cîteva clickuri o știre ca­re îi apare în „feeds”, dacă con­sideră că este falsă. Această de­ci­zi­e a fost luată de către repre­zen­tanții rețelei de socializare după ce în ultima perioadă au circulat tot mai multe știri false pe In­ter­net, precum articolul în care se spunea că a fost adoptată o nouă lege care prevede sancțiuni dras­tice pentru cei care lasă comentarii răutăcioase pe Facebook.

Primul pas în raportarea u­nei știri este deschiderea căsuței din dreapta a postării, selectînd apoi meniul „Report post”. Apoi va trebui să bifăm opțiunea „I think it shouldn´t be on Face­book” și să apăsăm butonul „Con­ti­nu­e”. Acesta este meniul în care va trebui să alegem motivul pentru ca­re am decis să raportăm această pos­tare, selectînd „It´s a fake new story”, și apăsăm din nou „Con­ti­nue”.

În ultima etapă trebuie să ale­gem dacă vrem să nu ne mai fie a­fișate în „feeds” știrea falsă, pa­gina de Facebook de pe care s-a fă­cut postarea sau dacă vrem să tri­mitem un mesaj către cel care a distribuit link-ul, una dintre a­ces­te trei opțiuni fiind obligatorie.

În ciuda scopului bine întemeiat, noua funcție are și cîteva limite. Fiind la îndemîna oricui, butonul poate fi folosit și a­bu­ziv, dar acest lucru nu poate fi remediat de către Facebook. În plus, du­­pă ce am finalizat raportarea u­­nei știri false nu ni se afișează nicio fereastră prin care să ni se con­­firme că am finalizat ac­țiu­nea.
La sfîrșitul anului trecut, în Romînia a apărut și o aplicațiae ca­re avea cam același scop: în­lă­tu­rarea textelor false. „Biziday” con­ține o serie de știri selectate de către creatorii aplicației de la mai multe site-uri de știri din Ro­mâ­nia.

Utilizatorii vor avea la dis­po­ziție o listă cu știri, iar în mo­men­tul în care aleg să citească un text vor fi direcționați către pagina de Internet pe care a fost publicată. Aplicația nu are și fotografii re­pre­zentative, ci doar un scurt frag­ment de text, iar notificările pe care le trimite nu cuprind alerte sau vibrații, singurul lucru care se produce atunci cînd este intro­du­să o știre nouă este aprin­de­rea ecranului smartphone-ului.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top