Aplicaţia care te face jurnalist

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre Aplicaţia care te face jurnalist 20
Aplicaţia care te face jurnalist

Orice om care are un smartphone poate să devină un jurna­list peste noapte cu ajutorul a­pli­ca­ți­ei Indie Frame. Concepută de doi jurnalişti din Danemarca, platfor­ma oferă posibilitatea tuturor oa­­menilor obișnuiți, dar mai cu sea­­mă jurnaliștilor inde­pen­denți, să transforme o fotografie sau un clip video, făcute cu telefonul mo­bil, în­tr-o știre care să apară pe toa­te ca­na­lele media, contra cost.

Platforma a fost inventată de doi antreprenori danezi, Cecilia Val­sted şi Lars Brask, care au ales special România, ca a doua ţară un­de vor să lanseze aplicaţia – mo­tivul fiind reprezentat de evenimentele care s-au petrecut de la a­legerile de pe data de 11 de­cem­brie 2016, încoace. Aceştia au do­rit să combată corupţia și să-i în­cu­rajeze pe români să posteze ori­ce clip sau poză pe platformă, ur­mînd ca, în funcţie de im­por­tan­ţă, materialul respectiv să fie cum­pă­rat de orice instituție media care îl doreşte – contra cost, pornind de la suma de un dolar.

Aplicaţia In­die Frame a fost comparată cu a­pli­caţia Uber, care a avut foarte ma­re succes în Bu­cu­reşti – jur­na­liştii pot găsi ştiri din orice loc al ţării, doar că în loc de maşină au un telefon care îi tri­mit în acel loc, prin anumite co­or­donate.

Pe lîngă posibilitatea de a în­căr­ca fotografii sau conţinut vi­de­o, alături de o mică descriere, Indie Frame îți oferă și o hartă în de­ta­liu a tuturor reporterilor cu smartpho­ne, care au descărcată, la rîndul lor, aplicația. Aceștia au, în aplicație, un nume și informații despre lo­cul în care se află, existînd și op­țiu­nea ca ei să fie anonimi și ne­lo­ca­li­zați.

„Le dă ocazia oamenilor sim­pli să îşi facă auzită vocea şi să fie ascultaţi. Democratizează orice mod în care este făcută agenda me­dia. Am văzut evoluţiile recente din SUA. Încurajăm românii să îşi împărtăşească punctul de ve­de­re asupra acestor evenimente ex­trem de importante. Ne vom extinde şi în alte ţări, dar, pentru moment, Ro­mânia a fost alegerea cea mai re­levantă”, a declarat Cecilia Val­sted, co-fondatoarea proiectului.

Aplicaţia Indie Frame va fi lan­sată anul acesta şi în alte ţări și se găseşte pe toate telefoanele cu Android, pe viitor, platforma pu­tînd fi disponibilă şi pentru telefoanele Apple.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top