La un pas de a deveni cyborgi

Opinii, Primul răcnet Niciun comentariu despre La un pas de a deveni cyborgi 10
La un pas de a deveni cyborgi

Cercetătorii de la Universitatea din Mi­nne­sota au creat un senzor miniatural de presiune din silicon care le poate oferi roboților simț tac­til. Această descoperire ar putea duce la posibilitatea printării de electronice direct pe pie­lea umană, lucru care ar fi util în cazul persoa­ne­lor care și-au pierdut capacitatea de a simți din ca­u­za unor deteriorări ale pielii.

Michael McAlpine, cel care conduce acest stu­diu, a declarat că dacă pui senzorul pe un ro­bot chirurgical, acesta ar putea simți țe­su­tu­ri­le, iar operațiile s-ar desfășura mult mai ușor – fără a fi nevoie de camere de filmat, pentru că ro­botul ar ști singur cînd trebuie să se oprească și cînd să continue. Acești senzori vor putea fi fo­losiți în orice domeniu este nevoie de un robot care să interacționeze într-un mod cît mai u­man cu mediul, din punct de vedere tactil.

Tehnologia actuală reprezintă un senzor foar­te mic, cu o lățime de patru milimetri. Este fă­cut dintr-o cerneală pe bază de silicon. Procesul de printare 3D are mai multe etape. Mai întîi se printează o bază de silicon pur, apoi un electrod, adică conductorul electric, făcut din cer­neală conductoare, stratul unde se află senzo­rul propriu-zis, în formă de bobină, care este foar­te sensibil la presiune și care oferă dispozitivului abilitatea de a „simți” și încă două straturi de pro­tecție tot pe bază de silicon, iar apoi electrodul frontal. Datorită acestei cernele, el ar pu­tea fi printat direct pe pielea purtătorului, a­cest lucru nefiind testat încă.

Cercetătorii au reușit să printeze dispozitivul doar pe o mînă ar­ti­fi­ci­a­lă, dar lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat, specialiștii con­tinuînd studiul pînă cînd prin­tarea pe piele va reuși. Mai mult, gadgetul este su­ficient de a­van­sat cît să citească pulsul unei persoane.

Sistemul de funcționare al senzorilor 3D ca­re îți sporesc simțul tactil este destul de simplu. În momentul în care atingi o suprafață cu senzorul, conductivitatea electrică se schimbă ca re­zultat al modului în care atingerea inte­rac­țio­nea­ză cu dispozitivul și ajungi să simți.

Pe lîngă Michael McAlpine, cercetările s-au desfășurat cu ajutorul studenților Shuang-Zhu­ang Guo, Kaiyan Qiu, Fanben Meng și Sung Hyun Park de la Departamentul de Inginerie Me­canică al Universității din Minnesota. Cer­ce­ta­rea a fost finanțată de către „National Institute of Bi­omedical Imaging and Bioengineering” (NIBIB), iar lucrările propriu-zise s-au desfășurat în U­ni­versitatea din Minnesota.

Text de Elena TANASĂ

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top