Calea sîngelui care salvează trei vieți

Lumea pe jar, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Calea sîngelui care salvează trei vieți 31

Numărul persoanelor care se prezintă la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași (CRTS) să doneze este într-o continuă scădere, cu toate că donatorilor li se fac gratuit o serie de analize, li se oferă o zi liberă, tichete de masă și reducere la transportul în comun. Astfel, rudele pacienților care au nevoie de sînge încercă să-i mobilizeze pe oameni pe Facebook. Acestora li se promit de multe ori bani în schimbul donării, cu toate că legislația în vigoare spune că sînt anonime atît identitatea donatorului, cît și a primitorului. Prin urmare, nicio persoană care s-a prezentat la CRTS Iași nu este sigură că lichidul sanguin pe care l-a donat a ajuns la o anumită persoană.

„Este nevoie urgentă de sînge A2 negativ la Iași pentru un tînăr de 36 de ani. Cine are această grupă avem rugămintea de a ne ajuta. Donarea se va face pe numele … care este la Te­rapie Intensivă la Spitalul «Sfîntul Spiridon» din Iași.” Zeci de astfel de mesaje circulă în fiecare lună pe rețelele de socializare, din cauza lip­sei de sînge cu care se confruntă atît Centrul Regional de Transfuzie San­guină din Iași (CRTS), cît și celelalte centre din țară. Rudele celor care au nevoie de sînge încearcă să-i mobilizeze pe cunoscuți să mear­gă la CRTS Iași și să doneze, preci­zî­nd numele pacientului. Ceea ce nu știu majoritatea persoanelor este fap­tul că donarea este anonimă, nu se poate face pentru cineva anume, pri­oritate avînd – în cazul unei cri­ze de sînge – cazurile grave.

La nivelul rețelei naționale de tran­sfuzie, toate pungile în care a­junge sîngele în timpul donării sînt de 450 de mililitri, pentru că aceasta este cantitatea minimă care poa­te fi supusă separării. Nu se poate recolta o cantitate mai mică sau mai mare întrucît, în aceste recipiente există deja distribuită soluția an­ti­co­agulantă. „Dacă s-ar recolta o can­titate mai mare, atunci această so­luție nu ar fi suficientă și ar apărea microcheaguri de sînge, care ar în­funda perfuzorul. Dacă este în can­titate mai mică, duce la creșterea acidității sîngelui la primitor”, a ex­plicat dr. Gabriela Lavinia Scrip­ca­ru, director al CRTS Iași.

***

Sîngele se recoltează într-un set de pungi legate printr-o tu­bu­la­tu­ră, iar acest lucru permite ca separa­rea ulterioară să se realizeze în sistem închis, împiedicînd pă­trun­de­rea în produs a ceva din afară care ar putea contamina lichidul sanguin. Dintr-o cantitate de 450 de mililitri de sînge se obține: concentratul e­ri­­trocitar (componenta roșie din sîn­ge folosită pentru tratarea anemiilor), plasma (partea galbenă a sîn­gelui) și concentratul trombocitar (folosit în terapia persoanelor care au un număr mic de trombocite). Se­pararea se face într-un interval de două-șase ore de la recoltare. Cel mai perisabil este concentratul trom­bo­­citar. Acesta trebuie să stea la temperaturi de 20-24 de grade Celsius și trebui administrat într-un interval de maximum cinci zile de la re­col­tare. Concentratul eritrocitar are un termen de valabilitate de cel mult 42 de zile și se stochează la o temperatură cuprinsă între două și opt grade Celsius. Plasma trebuie congelată la temperaturi mai mici de -30 de grade și poate fi folosită chiar și după cîteva luni. Pînă în ur­mă cu cîțiva ani, peste 70% din li­chidul sanguin se folosea așa cum se recolta. Dr. Lavinia Scripcaru spu­ne însă că studiile au arătat că sîngele total începe să-și modifice din calități după 24 de ore. Din această cauză, dacă nu este folosit la scurt timp după recoltare, este re­co­man­dată separarea.

Odată cu recoltarea celor 450 de mililitri de sînge, se recoltează și cîteva eprubete, care sînt folosite la efectuarea analizelor postdonare: de­tectarea hepatitei B și C, a virusului HIV, a sifilisului, a HTLV I și II (vi­rus care este incriminat în a­pa­ri­ția leucemiilor limfatice). Re­zul­tatele acestora pot fi con­sultate și de către donator, pentru a avea un aspect ge­neral al stării lui de sănătate. Dr. Lavinia Scripcaru spune că aceste a­nalize sînt scumpe și nu sînt de­con­tate de Casa de Asigurări de Să­nă­ta­te. Ba mai mult, acestea nu fac par­te din analizele recomandate în mod normal, ci doar în cazul în ca­re există unele suspiciuni.

O oră și jumătate pentru fiecare pacient

Legislația din România permi­te patru donări pe an pentru băr­ba­ți și trei donări pentru femei. Pen­tru un singur donator este nevoie de o oră și jumătate întrucît acesta trebuie să respecte o serie de proceduri, de la care nu se poate face ra­bat. Ajunși în CRTS Iași, pa­ci­en­ți­lor li se cere să completeze o fișă cu datele personale, care cuprinde în­tre­bări și despre antecedentele pa­to­logice. Ulterior, acesta va intra în sec­torul de predonare, unde au loc do­uă activități. Prima dată, pacientul completează pe propria răs­pun­de­re un chestionar și stă de vor­bă cu un cadru medical, ca­re îi explică procedura la care a fost supus. Apoi, se fac o serie de anali­ze: determinare de gru­pă sanguină și RH (dacă este la prima donare), he­moglobină și glicemie și, eventual, cîteva analize su­plimentare, dacă pacientul este suspect de vreo infecție. Dacă toa­te aceste analize au rezultate fa­vo­ra­bile, urmează o consultație cu un medic, unde, pe lîngă greutate, î­năl­­țime, tensiune, puls, se verifică și starea psihică a potențialului do­nator. Abia apoi pacientul ajunge în sala de donare unde, după ce este înregistrat într-un sistem informa­tic, este așezat pe scaun și începe re­coltarea propriu-zisă. Din tot acest circuit, aceasta este etapa cea mai scur­tă, avînd o durată mai mică de ze­ce minute.

După ce s-a recoltat sîngele, do­natorul este așezat în poziție tren­delenburg, cu capul mai în jos decît restul corpului. Acesta trebuie să stea în această poziție 15-20 de minute pentru ca or­ganismul să se a­dap­te­ze. Fiecare donator are posibilitatea de a-și lua liber de la locul de mun­că în ziua donării (pe baza unei a­de­verințe eliberate de CRT Iași) și primește reducere de 50% pentru un abonament lunar la transportul în comun și șapte tichete de ma­să. În plus, la Iași există o Hotărîre a Consiliului Local care prevede că donatorul beneficiază și de gratuitate la Compania de Transport Pu­blic Iași (CTP) în zi­ua donării (pe baza adeverinței care de­mon­strea­ză că a donat).

Puțini donatori fideli

Dr. Lavinia Scripcaru spune că studiile au arătat că donatorii fi­de­li fac mai rar accidente vasculare ce­re­brale și foarte rar infarct de miocard. De asemenea, dacă există o vîs­cozitate mai crescută a sîngelui, în urma unei donări, acesta se mai fluidizează, iar orice cantitate do­na­tă trimite un semnal către mă­du­vă, astfel încît aceasta se mo­bi­li­zează și pune în circulație noi elemente tinere (celule roșii, celule al­be, trombocite). Nu în ultimul rînd, s-a constatat că dacă donatorul ar fi vic­­tima unui accident soldat cu o pi­e­r­dere de sînge, organismul, fiind în­vățat, se adaptează mult mai re­pe­de.

Pentru a acoperi necesarul de sîn­ge de care au nevoie pacienții din spitale, aproximativ 90% dintre do­natori ar trebui să fie fideli, iar în prezent procentul acestora este la ju­mătate. Majoritatea celor care se prezintă la CRTS Iași sînt la prima donare, iar de cele mai multe ori a­ceștia nu mai revin și a doua oară, deși nu acuză nici un simptom post­donare. „De regulă, se mo­bi­li­zea­ză pentru cineva din familie, un prieten, o cunoștință de la serviciu și mai revin, eventual, doar într-o situație asemănătoare”, a men­ți­o­nat dr. Lavinia Scripcaru. Pînă vom con­știentiza avantajele donării de sîn­ge, oamenii vor continua să se pre­zin­te doar ocazional la CRTS Iași, vor dori să doneze doar pentru o a­numită persoană și vor cere a­de­ve­rință care să ateste acest lucru, chiar dacă legislația în vigoare interzice acest lucru.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top