Trecutul evreilor capturat în imagini

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre Trecutul evreilor capturat în imagini 6

Din capătul holului Muzeului „Vasile Po­gor” se aude o muzică lentă pe fundal, iar pe ecranul unui monitor sînt proiectate imagini cu Iașul din anii 1800 sau cu familii de e­vrei. Este sâmbătă, 7 octombrie, iar cei care au ajuns în sală după ora 14.00 își găsesc cu greu un loc pe scaunele din lemn, astfel formîndu-se un grup de oameni care blochează in­trarea. O doamnă în vîrstă își pregătește un carnețel de luat notițe și o roagă pe o tînără care stătea în dreapta ei să îi șoptească ce se discută la conferința „Evreii din România în contextul est-central-european. Asemănări și deosebiri”, în cadrul Festivalului Interna­țio­nal de Literatură și Traducere din Iași (FILIT). Antropologul Andrei Oișteanu propune ce­lor prezenți să-și imagineze o hartă, căci așa va fi mai ușor să înțelegem diferențele și a­se­mănările dintre evreii din spațiul Moldovei și cei din estul și centrul Europei. Imediat vi­ne și explicația acestui exercițiu de imagi­na­ție, antropologul spunînd că „evreii din Ro­mâ­nia sînt altfel, în măsura în care România este altfel”. În continuare, povestește că dife­rențele dintre ei s-au remarcat la nivelul re­ligiei sau al vestimentației. Spre exemplu, e­vreii din Imperiul Țarist erau obligați să trea­că la cultul dominant. „Toate aceste lucruri pe care le-au adoptat au produs o îmbo­gă­țire a culturii și a tradiției evreiești”, explică Andrei Oișteanu. Acesta a mai precizat că di­ferențele dintre evrei s-au accentuat atunci cînd ei au început să își ceară drepturile politice, menționînd că cei de pe teritoriul românesc le obțineau mult mai ușor decît cei din Un­ga­ria sau Rusia. Glasul liniștit al istoricului cre­ează o imagine clară a trecutului și cîteva per­soane din sală îl aprobă cînd povestește des­pre evreii din Iașul de odinioară. Cînd se vor­bește despre Pogromul de la Iași, vocea isto­ri­cului se schimbă brusc, căpătînd un ton nos­­­talgic, iar participanții par să capete aceeași stare.

Lecția de istorie s-a dovedit a fi un ritual pen­tru vernisajul expoziției „Muzeul de Is­to­rie a Evreilor din Iași”, despre care istoricul Adrian Cioflîncă spunea că „reprezintă o tă­ietură în timp care relevă ce a însemnat comu­nitatea evreiască”. Odată ce ajungi în came­ra plină cu tablouri și fotografii în care sînt sur­prinse momente din familia sau cultura evre­iască, parcă îți răsună din nou vorbele is­to­ricului Andrei Oișteanu. Fotografiile alb – ne­gru, altele gălbui pe margini, îți dau impresia că asiști din nou la o lecție de istorie, pre­dată acum din imagini.

de Antonela TĂNĂSELEA

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top