Universităţile ieşene au stabilit perioada admiterii

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universităţile ieşene au stabilit perioada admiterii 22
Universităţile ieşene au stabilit perioada admiterii

Universităţile ieșene şi-au actualizat site-urile cu datele calendarului ad­miterii pentru perioada 2017 – 2018. Astfel, Universitatea „Alexandru Ioan Cu­za” din Iaşi (UAIC) va avea anul acesta, în total, 3929 de locuri la buget şi 3738 la taxă. Candidaţii vor putea depune dosarul, la toate cele 15 facultăţi, pen­tru toate formele de învăţămînt, în perioada 17 – 21 iulie, iar rezultatele se vor afişa după trei zile, pe 24 – 26 iulie. UAIC va mai avea o sesiune în toa­m­nă, în luna septembrie, care va fi organizată, între 7 și 9 septembrie, doar la facultăţile unde vor mai rămîne locuri libere după sesiunea din iulie, re­zultatele urmînd a fi afișate ulterior.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), stu­den­ţii vor avea la dispoziţie 21 de zile, începînd cu data de 10 iulie, pentru a se în­scrie la studiile de licenţă sau master, aceasta încheindu-se pe data de 31 iulie. Sesiunea din toamnă va avea loc în perioada 10 – 17 septembrie. „Pentru a atrage cît mai mulţi studenţi, caravana noastră călătoreşte periodic în toa­te oraşele din Moldova. A început în luna martie şi va ţine pînă în mai. De cu­rînd a ajuns şi în Republica Moldova”, a declarat prof. univ. dr. ing. Ne­culai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică şi asigurarea ca­lităţii al TUIASI.

Admiterea la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Ve­te­ri­nară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) va avea loc de pe data de 12 iulie şi va dura pînă pe 21 iulie. Admiterea va depinde de nota de la baca­la­ureat, 50% va conta proba scrisă la Limba şi Literatura Română, iar restul de 50% de la o altă probă scrisă, la alegere. Pentru sesiunea din iulie, ci­fre­le de şcolarizare propuse de către universitate sînt, în total, în număr de 1260 de locuri, dintre care 50 sînt destinate studenţilor veniţi din Republica Mol­do­va şi 15 locuri sînt destinate studenţilor rromi.

Conform calendarului, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gri­go­re T. Popa” din Iaşi (UMF) perioada de înscriere va avea loc între 17 – 23 iu­lie, iar examenul, pentru toate specializările, se va ține pe 26 iulie. Acesta va fi tip grilă, iar studenţii vor avea la dispoziţie trei ore pentru a rezolva ce­rin­ţele. Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi (UNAGE) a stabilit date diferite de admitere pentru fiecare facultate. Astfel înscrierea pen­tru licenţă la Facultatea de Teatru va fi în perioada 17 – 21 iulie, iar concursul de admitere în intervalul 24 – 28 iulie. În funcţie de locurile rămase, pentru se­siunea a doua, din septembrie, studenţii se vor putea înscrie în perioada 14 – 15 septembrie, iar concursul îl vor da pe 18 – 24 septembrie. Pentru master în­scrierile vor avea loc pe 14 – 15 iulie, respectiv 4 – 6 septembrie, sesiunea a do­ua, iar concursurile de admitere se vor desfăşura în perioadele 17 – 19 iulie şi 7 – 8 septembrie.

Pentru Facultatea de Arte Vizuale şi Design înscrierea candidaților la stu­diile de licenţă se va face în perioada 19 – 21 iulie și 11 – 12 septembrie, iar con­­cursul de admitere în perioada 25 – 26 iulie şi 14 – 15 septembrie, pentru lo­cu­rile rămase neocupate. Înscrierea pentru master va avea loc pe 17 – 18 iulie și 11 – 12 septembrie, iar pentru concurs datele stabilite sînt 25 iulie şi 14 sep­tembrie. Informaţiile privitoare la admiterea pentru Facultatea de In­terpre­tare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice vor fi hotărîte de către condu­cerea UNAGE în aceasă săptămînă şi actualizate după ce se vor stabili datele pentru înscriere şi concurs.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top