Universitatea Tehnică sărbătorește 80 de ani de la înfiițare

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea Tehnică sărbătorește 80 de ani de la înfiițare 12

În cursul lunii noiembrie, Univer­sitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează o se­rie de manifestări menite să sărbă­to­reas­că împlinirea a 80 de ani de la în­fi­in­țarea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi”. Printre evenimentele festive se numără vernisajul expoziției „Concursul de fotografii «Studenția la #TUIASI»”, care va avea loc marți, 14 noiembrie, la etajul 1 al Iulius Mall; concurs în urma căruia se vor a­cor­da cîștigătorilor fiecărei secțiuni pre­mii în bani. ea de-a IX-a ediție a „Simpozionului de Istoria Învă­ță­mîn­tului și Științelor Tehnice”, care se va desfășura miercuri, 15 noiembrie, în Sala de Conferințe a Corpului T, situată la parterul Rectoratului TUIASI. Ședința festivă a Sena­tu­lui TUIASI se va desfășura joi, la ora 10.00, în Aula Universității din Copou și în cadrul acesteia vor fi pre­miați profesorii seniori, decerîndu-se titluri de „Profesor emerit” și de „Membru onorific al comunității acadamice”, premiindu-se, toto­da­tă, și cele mai bune rezultate în cerce­tarea științifică din universitate.

„În acest an, universitatea săr­bă­torește 80 de ani de la decizia Minis­terului Educației care consfințea în­ființarea de sine stătătoare a Școlii Politehnice «Gheorghe Asachi», un act apărut ca rezultat al efortului comun al profesorilor, studenților și parlamentarilor ieșeni. Voința a­cestora a fost în opoziție cu interesul școlilor politehnice deja înființate în alte orașe, care doreau să monopolizeze învățămîntul ingineresc. Sînt convins că dacă am păstra astăzi din curajul, energia și solidaritatea ieșenilor de atunci, niciun proiect al Iașului nu ar fi nerealizabil”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Programul propus de către orga­nizatori conține și evenimente dedi­cate cu precădere studenților precum concursul studențesc „Treasure Hunt – Descoperă TUIASI” 2017, care va avea loc în campusul universității sîmbătă, 18 noiembrie, între orele 09.00 și 15.00, spectacolul „Momen­te Gaudeamus TUIASI”, organizat de către ligile studențești ale facul­tă­ților TUIASI la Casa de Cultură a Stu­­denților din Iași sau „[email protected]” Studenți Antreprenori, vineri, 24 noiembrie, între orele 09.30–14.00. În perioada 9-10 noimebrie, seria evenimentelor a fost deschisă prin desfășurarea primei ediții a Tîrgului Internațional de Cariere în Ingi­ne­rie (TICI-TUIASI), tîrg organizat de către universitatea tehnică în par­te­ne­riat cu Centrul de Consiliere TUIASI și Fundația Universitară „Gheor­ghe Asachi”, care a avut loc în holul Fa­cultății de Inginerie Chimică și Pro­tecția Mediului „Cristofor Simio­nes­cu” și la care au participat 30 de fir­me specializate în inginerie.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top