Un nou titlu de Doctor Honoris Causa pentru profesorul Stelian Dumistrăcel

Academia de gardă Niciun comentariu despre Un nou titlu de Doctor Honoris Causa pentru profesorul Stelian Dumistrăcel 15
Un nou titlu de Doctor Honoris Causa pentru profesorul Stelian Dumistrăcel

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UB) a oferit titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Ste­lian-Traian Dumistrăcel, cadru didactic al Departamentului de Jurnalism și Ştiințe ale comunicării, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ceremonia de decernare a distin­c­ției a avut loc joi, 2 noiembrie, înce­pînd cu ora 10.00, în Aula UB. Prof. univ. dr. Stelian Dumsitrăcel a fost profesor asociat al Facultății de Litere de la UB în perioada 2004 – 2005.
„Acest titlu re­prezintă o foarte mare satisfacție pentru că el este, ca și celelalte premii anterioare, o confirmare a relațiilor foar­te bune pe care le-am avut cu tineri pro­fesori, dar mai ales cu studenți, cu mas­teranzi și doctoranzi de la uni­ver­si­tă­țile unde am predat. Este vorba des­pre o încredere, o bucurie a valorii, cînd vezi că sînt și ei profesori, unii au chiar funcții de conducere, și că noi pu­tem colabora în continuare la anumite proiecte, la anumite teme”, a declarat prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel.

Acesta este autorul a zece vo­lu­­me, co­au­tor a 12 volume, a publicat peste 300 de studii și articole din do­me­niul ling­vis­ticii, tipărite în revis­te de spe­cialitate din țară și din stră­i­nătate și a contribuit la realizarea „Nou­lui atlas lingvistic pe regiuni”, editat în trei vol­ume. Prof. univ. dr. Stelian Dumis­tră­cel este, în prezent, pe lîngă cadru didactic la Facultatea de Litere, colaborator al Departamentului de Dialectologie și Socio­ling­vistică de la Institutul de Fi­lo­logie Română „Alexandru Philippide”, al Academiei Române, Fi­liala Iași.

Titlul primit din partea UB este al treilea de acest tip primit de prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, acesta fiind distins pînă acum cu titlul de Doctor Ho­noris Causa de către Universitatea „Du­nărea de Jos” din Ga­lați, în mai, 2011, și de către Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, în martie, 2012.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top