Trei studente de la Agronomie, cîștigătoarele burselor Kleffman Group

Academia de gardă Niciun comentariu despre Trei studente de la Agronomie, cîștigătoarele burselor Kleffman Group 5

Trei dintre studentele Uni­ver­si­tății de Științe Agricole și Medi­ci­nă Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) au cîș­ti­gat burse oferite de compania Kleffman Group, în urma unei competiții des­fășurate la nivel național. Elena Tomescu s-a clasat pe primul loc și studiază în cadrul Facultății de Ag­ricultură a USAMV, iar Costi­ne­la Patrolea și Andreea Popîrdă, ca­re au ocupat locurile III, respectiv IV, sînt studente ale Facultății de Horticultură a USAMV. „Cel mai important criteriu de selecție a fost ca studenții participanți să aibă me­dii de peste nouă pe toate semestrele încheiate. Văzînd că mă înca­drez în acest criteriu nu am mai stat pe gînduri și am solicitat scrisori de recomandare de la cei doi profesori coordonatori de la cursurile de master pe care le urmez. În plus, am mai avut o scrisoare de recoman­dare din partea managerului unei crame din Italia de unde tocmai mă întorsesem după o perioadă de practică de două luni desfășurată prin intermediul programul Erasmus”, a declarat Andreea Popîrdă.

Pentru a participa la acest concurs, studenții au trebuit să depu­nă un dosar care conținea un CV, o scrisoare de intenție în care să men­ționeze ariile de interes în domeniul studiat, minim două reco­man­dări din partea profesorilor și ade­ve­rința de student cu mediile semestriale. Dosarele au fost votate mai apoi de partenerii Kleffman Group, 27 de companii producătoare de îngrășăminte și produse pentru protecția plantelor. „Acest concurs a fost ca o provocare pentru mine. Avînd în vedere importanța lui și faptul că au participat studenți de la universitățile de agronomie de peste tot prin țară, trebuie să recunosc că am fost surprinsă în momentul cînd am văzut că mă nu­măr printre câștigători”, a mențio­nat Costinela Patrolea.

Kleffman Group este o compa­nie de cercetare de piață în domeniul agricol pe plan mondial.

de Claudia PINCOVSKI

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top