Studenții francofoni,„liberi împreună” pentru șase zile

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții francofoni,„liberi împreună” pentru șase zile 8
Studenții francofoni,„liberi împreună” pentru șase zile

Asociația Studenților Francofo­ni din Iași (ASFI) organizează, în peri­­oada 22–27 mai, Festivalul „Zilele Stu­dentului Francofon” (ZSF). A­juns la cea de-a VIII-a ediție, proiectul se va desfășura și în acest an în parcul stu­dențesc din Complexul „Titu Ma­io­rescu”, „La Balenă”, în­să nu va a­vea ca scop, ca pînă acum, re­vi­ta­li­za­rea campusului, ci se va axa pe orga­ni­za­rea unui număr de 11 ac­tivități distincte, toate cu specific fran­­­co­fon.

Astfel, activitățile pe care organi­­zatorii le vor propune studenților în cele șase zile de festival vor fi: tea­tru pe butoaie, film în aer liber, concert, expoziție de fotografie, povești vii, a­teliere de artizanat, ateliere de gra­f­i­că și benzi desenate, serata fran­co­fo­nă, activități sportive și gala de în­che­iere a proiectului. „Am vrea ca ZSF să aducă ceva nou spațiului cultu­ral ieșean în acest an. Vrem să fie un fes­tival 100% francofon și vom în­cer­ca să construim fiecare activitate în așa fel încît să fie strîns legată de un ele­­ment definitoriu al culturii fran­ce­ze. Spre exemplu, la atelierele de artiza­­nat vrem să participe oameni care știu să construiască obiecte cu ele­men­­­te specifice, tradiționale, din spa­țiu fracofon, iar la serată vrem să a­vem muzică și mîncare cu specific fran­țuzesc”, a menționat Irina Brîn­ză, una dintre cei trei coordonatori ai proiectului din anul acesta.

Ideea de anul acesta a festivalu­lui francofon susține ideea proiectu­­lui organizat de Agence U­ni­ver­si­ta­­­ire de la Francophonie, Organisa­ti­on Internationale de la Francophonie, radio RFI și TV5Monde, care au lansat pe 1- martie un proiect nu­mit „Li­bres Ensemble” (Liberi îm­pre­u­nă), prin care propun tuturor franco­­fonilor să organizeze și să promo­ve­ze evenimente prin care se încearcă in­cluziunea, cu precădere a stu­den­ților care provin din medii culturale diferite, în mediul în care se află.

ZSF este unul dintre cele patru proiecte de tradiție ale ASFI, prin­tre celelal­te numărîndu-se proiectul caritabil „A­rată că-ți pasă!”, balul de încheiere al lu­nii francofoniei, „Bal Mascat” și con­­cursul bilingv de creație li­te­ra­ră, „Echos Franco­phones”.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top