Studenții de la Arhitectură reciclează materiale didactice

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții de la Arhitectură reciclează materiale didactice 19

La Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași se va desfășura, începînd cu luna decembrie, un proiect de re­ciclare. Într-un dulap situat la intra­rea în facultate, studenții vor putea lăsa materialele didactice care mai pot fi folosite, dar care nu le mai tre­buie, urmînd a fi luate de alți colegi de-ai lor care au nevoie.

Proiectul este desfășurat de Asociația Studenților Arhitecți Iași (ASAI) și a plecat de la premisa că materialele de care au nevoie stu­den­ții de la Arhitectură în timpul facultății sînt costisitoare. „Ne-am gîn­dit să creăm acest dulap în care studenții să lase obiectele pe care nu le mai folosesc. Ideea mi-a venit în urma unui proiect asemănător des­fășurat în Iași, în care lăsai o carte pe o bancă și luai o alta pe care îți do­reai să o citești. Diferența e că aici doar lași ce nu îți mai trebuie și pleci”, a declarat Alin Olariu, pre­ședintele ASAI.

Ideea îi aparține chiar lui Alin Olariu, care spune că a sesizat că a­tît lui, cît și colegilor săi, le rămîn în urma realizării proiectelor pentru cursuri și seminarii multe materiale care deși mai pot fi folosite, lor nu le mai sunt necesare. De ase­menea, președintele ASAI a mai remarcat că după realizarea machetelor pe care studenții trebuie să le facă la finalul fiecărui semestru, multe obiecte se aruncă, deși a­cestea ar putea fi refolosite, precum foile sau bucățile de cartoane.

Deși în primă etapă, proiectul de reciclare va fi unul pilot, ASAI intenționează să îl transforme într-o activitate permanentă. Corpul în care vor fi adunate obiectele și ca­re va fi amplasat la intrarea în clă­di­rea facultății va avea un design u­nic, fiind făcut chiar de studenții de la Arhitectură.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top