Studenții ar putea primi burse şi pe timpul verii

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții ar putea primi burse şi pe timpul verii 30
Studenții ar putea primi burse şi pe timpul verii

Începînd din acest an, stu­den­ţii care au luat bursă în semestrul al II-lea ar putea continua să o pri­meas­că şi în perioada vacanţei, pî­nă pe 30 septembrie. Alianţa Na­țională a Organizațiilor Studen­țești din România (ANOSR) a solicitat Parlamentului României ca fondul de burse şi protecţie socia­lă să se acorde studenţilor pe tot parcursul celor 12 luni a unui an universitar. „S-a aprobat doar po­si­bilitatea de a se acorda burse pe perioada vacanţei, însă, ceea ce es­te foarte important este că bugetul nu se schimbă, cuantumul rămîne acelaşi. Astfel, în funcţie de bursieri şi de criteriile pe care univer­si­tăţile le-au stabilit cu privire la acordarea sumelor, bursele vor pu­tea fi mai mari sau mai mici, deoa­re­ce se vor împărţi aceeaşi bani pe o perioadă mai lungă de timp”, a declarat Alex Bîndar, consiler pe zona de învăţămînt superior al Mi­nisterului Educaţiei Naţionale.

Acesta a mai menţionat că un student are posibilitatea să primeas­că vara aceeaşi sumă pe care a lua­t-o pe parcursul semestrului al doi­lea. Se va păstra însă suma mini­mă impusă la începutul acestui an – niciun student nu va primi în perioada vacanţei mai puţin de 578 de lei pe lună. ANOSR a argumen­tat această măsură pe baza faptului că studenţii nu îşi încheie acti­vi­tatea pe perioada verii şi, chiar dacă în aceste luni nu se desfă­şoa­ră cursuri propriu-zise, ei sînt încu­ra­jaţi să participe la diverse activităţi extracuriculare, care necesită însă şi cheltuieli.
Odată cu adoptarea acestei legi de către Camera Deputaților a mai fost aprobat şi dreptul studenţilor înmatriculaţi la o formă de învă­ţă­mînt superior de a călători gratis cu trenul, în perioada verii, pe toate rutele, fără nicio restricţie.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top