Stop cadru din Film Noir, în Sala Pașilor Pierduți

Academia de gardă Niciun comentariu despre Stop cadru din Film Noir, în Sala Pașilor Pierduți 22
Stop cadru din Film Noir, în Sala Pașilor Pierduți

Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI) organizează, pe 30 mar­tie, cea de-a IV-a ediție a pro­iec­tu­lui „Bal Mascat”. Acesta va avea loc în Sala Pașilor Pierduți a U­ni­ver­si­tății „Alexandru Ioan Cuza” din Ia­și, începînd cu ora 20.00 și va pro­pu­ne studenților ieșeni să facă par­te dintr-un cadru specific Filmului No­ir al anilor ’60. „Film noir este ter­me­nul atribuit de către marii regizo­­ri ai Franței din anii ’60, th­ri­lle­re­lor sau dramelor sociale.
Caracteristici­­le temei sînt expresivitatea redată de contrastul dintre lumină și întu­ne­ric, evidențiat pu­ter­­nic de alb și ne­gru și asocierea acestui contrast cu per­sonalitățile personajelor.Am a­les această temă pentru că am cre­zut că se potrivește societății ac­tuale, în care trecerea timpului atît de ra­pi­dă pare să concretizeze totul în um­bre – de alb și de negru”, a menționat Li­via Crivăț, una dintre co­or­do­na­toa­­­rele ediției din acest an.

În programul serii de bal pre­gă­tit de organizatori se numără do­uă mo­mente de dans de societate, cît și o gamă de jocuri precum tirul cu ar­cul, darts, șah, minigolf sau un scurt atelier de poezii dadaiste, la ca­re studenții pot participa. De a­se­menea, organizatorii vor avea pre­­gătite în seara balului măș­ti realizate de către membrii a­so­ci­ației, pe care participanții le vor pu­tea cum­păra, pentru a-și completa ți­nu­tele.

„Bal Mascat” este unul dintre ce­le patru proiecte tradiționale ale ASFI, alături de „Arată că-ți pa­să”, „Echos Francophones” și „Zilele Studentului Francofon” și este or­ga­­­nizat, în fiecare an, la finalul lunii in­ternaționale a francofoniei, întrucît dorește să promoveze valori­­le francofone în rîndul studenților ie­șeni.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top