Peste 40.000 de tineri au început cursurile la cele cinci universități din Iași

Academia de gardă Niciun comentariu despre Peste 40.000 de tineri au început cursurile la cele cinci universități din Iași 7
Peste 40.000 de tineri au început cursurile la cele cinci universități din Iași

Noul an universitar a început la Universita­tea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pe data de 2 octombrie cu o festivitate de deschidere la care au luat parte Hans Klemm, Ambasadorul Statelor U­nite ale Americii în România, Gerhard Reiwe­ger, Ambasadorul Austriei în România, Liviu Marian Pop, Ministrul Educației Na­țio­na­le și prof. univ. dr. Tudorel Toader, Ministrul Jus­ti­ției. Ceremonia a fost deschisă de discursul profe­­sorului univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, iar apoi fiecare invitat a adresat cî­te un mesaj celor peste 500 de studenți și profeso­­ri din Aula Magna „Mihai Eminescu”. „Ab­sol­ven­ții universității au calificări europene și in­ter­na­țio­nale, putînd fi întîlniți în viața publică și privată, în țară sau în străinătate, în instituțiile fundamenta­le ale statului, în unitățile de cercetare și în­vă­ța­re”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, recto­rul a­les al UAIC. Ambasadorul Statelor Unite ale A­me­ricii în România a rememorat un scurt istoric al relației dintre ambasadorii SUA și orașul Iași, iar Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei în Ro­mâ­nia, a vorbit despre viitorul Uniunii Euro­pe­ne, despre viziunea unei Europe cu două viteze. Mi­nistrul Educației Naționale a ținut un discurs des­pre viitorul studenților și al elevilor din țara noa­s­tră.

În a doua parte a festivității, prof. univ. dr. Ște­fan Afloroaei, membru corespondent al Academi­­ei Române, a ținut primul curs din cadrul no­u­lui an universitar intitulat „Din nou întrebarea cu pri­vire la sensul vieții”. Spre final, 41 de studenți de la ciclu de studii de licență, master și doctorat au fost premiați pentru rezultatele deosebite din a­nul universitar precedent. De asemenea, au fost a­cor­date și nouă premii în valoare de 800 de lei fi­e­ca­re pentru cele mai bune proiecte organizate de a­sociațiile și ligile studențești.

Tot pe 2 octombrie, de la ora 10.00, a avut loc fes­tivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea Națională de Arte „George E­nes­cu” din Iași. În cadrul ceremoniei, Alexa Visarion, regizor și scenarist român de teatru și film, a ți­nut o prelegere intitulată „Visul și realitatea în arta con­temporană”.

Universitatea de Medicină, număr record de „boboci”

UMF a marcat începerea anului universitar 2017-2018 printr-o festivitate organizată du­mi­ni­că seara, 1 octombrie, în Piaţa Naţiunii, pe Espla­nada UMF. Universitatea a acordat premii pentru cei mai buni studenți din anul universitar 2016-2017. „Anul acesta avem 1.750 de studenți în a­nul I, dintre care 1.300 sînt studenți la seriile de lim­bă română la cele patru facultăți, iar 450 sînt la cele de limba franceză și engleză”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF.

Cu o săptămînă înainte, pe data de 25 septem­­brie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) și-a redeschis porțile printr-o festi­vi­tate la care au luat parte aproximativ 400 de stu­den­ți și profesori. „Se poate observa că acest an re­­pre­zin­tă un record între ultimii șase ani, cifra de can­di­dați cu dosare depuse pentru studiile bu­ge­tate de licență fiind cu circa 20% superioară ce­lei de a­nul trecut”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caș­ca­val, rectorul TUIAȘI. Mihai Chirica, primarul Ia­șu­lui, a subliniat faptul că universitatea nu produ­ce hîrtii, ci diplome cu care studenții se pot mîndri și că autoritățile naționale ar trebui să identifice a­nu­mite metode prin care să-i facă pe studenți să ră­mâ­nă în țară. Mesajul rectorilor ie­șe­ni a fost tran­smis de prof. univ. dr. Mihaela O­nofrei. A­cea­sta a menționat că Iașul s-a încărcat cu multă e­nergie datorită faptul că a devenit al treilea cen­tru universitar al României, după Cluj și Bu­cu­rești.

Luni, 18 septembrie 2017, Universitatea de Ști­­ințe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Io­nes­cu de la Brad” din Iași (USAMV) a marcat în­cep­u­tul unui nou an universitar printr-o festi­vi­tate la care au participat Ministrul Agricultu­rii, Petre Daea, și președintele Comisiei de Edu­ca­ție din Camera Deputaților, Camelia Gavrilă.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top