Noi laptopuri pentru studenții de la Facultatea de Informatică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Noi laptopuri pentru studenții de la Facultatea de Informatică 9

Biblioteca Centrală Univer­si­ta­ră „Mihai Eminescu” din Iași (BCU) pune la dispoziția tuturor utilizatorilor care frecventează sala de lec­tu­ră a Bibliotecii de Informatică șap­te laptopuri Apple MAC OS X, Version 10.7. Filiala Bibliotecii de Infor­matică este amplasată în Corpul C al Universității „Alexandru Ioan Cu­za” din Iași, iar sala de lectură este destinată atît studenților Facultății de Informatică, cît și celor ai Fa­cu­l­tății de Economie și Administrarea Afacerilor. „Echipamentul nu este achiziționat de noi, ci de către Facul­tatea de Informatică, care a beneficiat de această aparatură în urma des­fășurării unui proiect”, a menționat Simona Sînzianu, coordonatoarea Departamentului de Marketing și Comunicare al BCU.

Accesul la sala bibliotecii se fa­ce pe baza permisului de intrare al BCU, iar colecțiile de documente ale filialei, puse la dispoziția utilizatorilor, sînt din domeniile matema­ti­cii și informaticii. Dintre colecţiile de periodice străine, cele mai importan­te sînt Journal of the ACM (1955 – 2003), Theoretical Computer Scien­ce (1998 – 2002), Artificial Intelligen­ce (1986 – 1994) și Fundamenta Informaticae (1999 – 2004). De asemenea, studenții pot accesa în biblio­te­că și o colecție de aproximativ 100 de CD-uri de specialitate, furnizate de către compania Microsoft, prin re­pre­zentanții săi din România.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top