Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 13
Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Institutul de Istorie „A. D. Xe­no­pol” va organiza, începînd cu ju­mă­ta­tea lunii aprilie, o licitaţie pentru a pu­tea demara lucrările necesare de re­abilitare pentru una dintre cele do­uă clădiri pe care le deține.
După ce a rămas fără sediu în a­nul 2012, in­sti­tutul care aparţine de Fi­liala Iaşi a Academiei Române a continuat să îşi desfăşoare, timp de doi ani, activita­­tea în camerele puse la dispoziţie de către Universitatea „Alexandru I­oan Cuza”, în Că­mi­nul C11.

Contractul va fi încheiat în luna mai şi, în funcţie de ofertele primi­te, firma care va cîştiga licitaţia, des­fă­şurată pe o perioadă de două săp­tă­mîni, o să înceapă imediat lu­cră­ri­le. „Noi am primit de la Consiliul Ju­deţean acum vreo patru ani do­uă clădiri foarte deteriorate. Una mai ma­re, dar cu deteriorări grave şi u­na mai mică, în stare mai bună. Clă­di­rea mare, care avea daune foarte vi­zibile, a fost deja reparată în 2015 cu bani, în parte din bugetul Filialei Iaşi a Academiei Române, şi o par­te prin donaţiile primite de la prinţul Mi­hail Sturdza, urmaş direct al fami­li­ei domnitoare din secolul al XIX-lea”, a declarat prof. univ. dr. Mihail Voi­cu, preşedintele Academiei Ro­mâ­ne-Filiala Iaşi.

100.000 de euro pentru reabilitare

În anul 2014, prinţul Mihail Stur­d­­za a donat suma de 100.000 de e­u­ro pentru reabilitarea clădirii mari, fi­ind şi cea mai grav deteriorată, de pe stra­­da Codrescu, care a fost cedată In­­stitutului pentru o perioadă de 49 de ani de către Consiliul Ju­de­țean. „A durat extraordinar de mult bi­ro­cra­ți­a asta. Le promisesem de a­cum un an că îi ajut cu un avans pentru a­ranjarea institutului, pentru că ei nu a­veau imobil. Biblioteca, mobi­li­e­rul e­rau prin cămine, pe la Jandar­me­ri­e, și nu aveau unde să-și des­f­ă­șo­a­re ac­tivitatea. Imobilul nu e într-o sta­re foar­te proastă, dar trebuie refăcut de sus pînă jos”, a declarat princepele Mi­­hail Sturdza în 2014, într-un in­ter­­­viu acordat „Opiniei studențești”.

Prof. univ. dr. Mihail Voicu a mai adăugat că lucrările pentru prima clă­­dire s-au terminat pe data de 10 iu­ni­e 2016. Banii alocaţi pentru cea de-a doua construcție urmează să fie fo­lo­si­ţi de către Filiala din Iaşi a A­ca­de­­mi­­­ei Române pentru a se ocupa de reparații.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top