Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 9
Licitație pentru un sediu nou al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Institutul de Istorie „A. D. Xe­no­pol” va organiza, începînd cu ju­mă­ta­tea lunii aprilie, o licitaţie pentru a pu­tea demara lucrările necesare de re­abilitare pentru una dintre cele do­uă clădiri pe care le deține.
După ce a rămas fără sediu în a­nul 2012, in­sti­tutul care aparţine de Fi­liala Iaşi a Academiei Române a continuat să îşi desfăşoare, timp de doi ani, activita­­tea în camerele puse la dispoziţie de către Universitatea „Alexandru I­oan Cuza”, în Că­mi­nul C11.

Contractul va fi încheiat în luna mai şi, în funcţie de ofertele primi­te, firma care va cîştiga licitaţia, des­fă­şurată pe o perioadă de două săp­tă­mîni, o să înceapă imediat lu­cră­ri­le. „Noi am primit de la Consiliul Ju­deţean acum vreo patru ani do­uă clădiri foarte deteriorate. Una mai ma­re, dar cu deteriorări grave şi u­na mai mică, în stare mai bună. Clă­di­rea mare, care avea daune foarte vi­zibile, a fost deja reparată în 2015 cu bani, în parte din bugetul Filialei Iaşi a Academiei Române, şi o par­te prin donaţiile primite de la prinţul Mi­hail Sturdza, urmaş direct al fami­li­ei domnitoare din secolul al XIX-lea”, a declarat prof. univ. dr. Mihail Voi­cu, preşedintele Academiei Ro­mâ­ne-Filiala Iaşi.

100.000 de euro pentru reabilitare

În anul 2014, prinţul Mihail Stur­d­­za a donat suma de 100.000 de e­u­ro pentru reabilitarea clădirii mari, fi­ind şi cea mai grav deteriorată, de pe stra­­da Codrescu, care a fost cedată In­­stitutului pentru o perioadă de 49 de ani de către Consiliul Ju­de­țean. „A durat extraordinar de mult bi­ro­cra­ți­a asta. Le promisesem de a­cum un an că îi ajut cu un avans pentru a­ranjarea institutului, pentru că ei nu a­veau imobil. Biblioteca, mobi­li­e­rul e­rau prin cămine, pe la Jandar­me­ri­e, și nu aveau unde să-și des­f­ă­șo­a­re ac­tivitatea. Imobilul nu e într-o sta­re foar­te proastă, dar trebuie refăcut de sus pînă jos”, a declarat princepele Mi­­hail Sturdza în 2014, într-un in­ter­­­viu acordat „Opiniei studențești”.

Prof. univ. dr. Mihail Voicu a mai adăugat că lucrările pentru prima clă­­dire s-au terminat pe data de 10 iu­ni­e 2016. Banii alocaţi pentru cea de-a doua construcție urmează să fie fo­lo­si­ţi de către Filiala din Iaşi a A­ca­de­­mi­­­ei Române pentru a se ocupa de reparații.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top