În urma unei evaluări naționale, Universitatea Tehnică a obţinut gradul de încredere ridicat

Academia de gardă Niciun comentariu despre În urma unei evaluări naționale, Universitatea Tehnică a obţinut gradul de încredere ridicat 4
În urma unei evaluări naționale, Universitatea Tehnică a obţinut gradul de încredere ridicat

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a primit vineri, 12 mai, în ca­drul şedinţei de Senat, certificatul care atestă ob­ținerea „gradului de încredere ridicat” din par­tea Agenției Române de Asigurarea Calității în În­vă­țămîntul Superior (ARACIS). Acesta a fost înmî­nat de către prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, președintele ARACIS, care a fost invitat pentru a lua parte la Conferinţa Naţională CREDING, organizată de TUIASI în perioada 11-12 mai, în cadrul căreia s-a discutat despre tema „Edu­ca­ția inginerilor în secolul XXI”. Fiind la rîndul său un absolvent de universitate tehnică, acesta a men­ţio­nat în timpul şedinţei că relaţia dintre TUIASI şi ARACIS este una foarte veche, dar şi că universi­tatea a fost aleasă în cadrul proiectului european „Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la ni­velul sistemului de învățămînt superior ro­mâ­nesc – QUALITAS”, împreună cu alte 19 uni­ver­si­tăţi din ţară dintr-un total de 101. „Pentru mine acest certificat de încredere ridicat reprezintă un fapt firesc. Aceste realizări se datorează tuturor colegilor din universitate. Noi avem o tradiţie în excelenţa educaţiei şi cercetare. Certificatul a fost acordat pentru Raportul de auto­evaluare care a fost întocmit în anul 2015 de către fostul rector, prof. univ. dr. Ioan Giurma, împreună cu echipa sa. Noi ştiam de atunci că îl vom primi, însă președintele ARACIS a dorit să ni-l înmîneze personal”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Ședinţa a fost prezidată de către prof. univ. dr. ing. Doru Adrian Pănescu, președintele Se­na­tului TUIAȘI, iar una dintre problemele discu­tate a fost situaţia de şcolarizare la cele trei cic­lu­ri de studii universitare, licenţă, master şi doctorat.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top