Consiliul Național al Rectorilor se reunește la aniversarea Politehnicii

Academia de gardă Niciun comentariu despre Consiliul Național al Rectorilor se reunește la aniversarea Politehnicii 12

În perioada 17-19 noiembrie, în programul evenimentelor ca­re mar­chează împlinirea a 80 de ani de la înființarea Școlii Poli­tehnice „Gheorghe Asachi”, Uni­versitatea Tehnică „Gheorghe A­sachi” din Iași (TUIASI) va găz­dui întîlnirile Consiliului Na­țio­nal al Rectorilor (CNR), aceasta fiind prima oară cînd acesta este organizat la Iași. La această serie de lucrări vor fi prezenți aproximativ 100 de rectori ai universi­tă­ților din România, rectori ai uni­ver­sităților din Republica Mol­do­va, miniștri și secretari de stat, con­silieri prezidențiali și guvernamentali și reprezentanți străini ai Băncii Mondiale.

„Zilele Universității Tehnice” se vor derula pe o perioadă mai ex­tinsă și vor culmina cu întîlnirea CNR organizată de noi, o misiu­ne onorantă pentru universitatea noas­­tră și o premieră pentru me­diul universitar ieșean. Am încer­cat să surprindem acești 80 de ani într-un album care, în fiecare din­tre cele 80 de fotografii, ascunde cîte un instantaneu din istoria u­niversității. O istorie care s-a con­solidat pe mai mult de 200 de ani de învățămînt ingineresc ieșean și care acum sus­ți­ne și confirmă po­­ziția pe care Po­liteh­nica ieșea­nă o ocupă în elita u­ni­versitară româ­nească”, a men­țio­nat prof. univ. dr. ing. Dan Caș­ca­val, rectorul TUIASI.

Pentru a marca deschiderea a­cestui eveniment, reprezentanții u­niversității au ales să acorde ge­ne­ralului-locotenent în rezervă, Dumitru Prunariu, singurul ro­mân care a ajuns în spațiu, membru de onoare al Academiei Româ­ne, tit­lul de Doctor Honoris Causa și titlul de cetățean de onoare al Mu­nicipiului Iași, vineri, 17 noiembrie, de la ora 10.00, în Aula TUIASI.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top