Caravana UMF a pornit prin liceele din Moldova

Academia de gardă Niciun comentariu despre Caravana UMF a pornit prin liceele din Moldova 10
Caravana UMF a pornit prin liceele din Moldova

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) a început, de mier­curi, 22 martie 2017, proiectul „Caravana UMF Iași”. Evenimentul își propune să aducă în atenția elevilor ofertele educaționale ale fa­cul­tăților pentru anul universitar 2017-2018, pre­cum și să organizeze o sesiune de consiliere și orientare profesională a elevilor din clasele a XI-a și a XII-a. Astfel, pînă la sfîrșitul lunii mai, ca­dre didactice și studenți ai UMF Iași se vor o­cu­pa de informarea elevilor. „Universitatea noas­tră n-a mai organizat un eveniment de pro­mo­­vare atît de amplu, de tipul «caravanei». Ce ne propunem acum este să ajungem în nouă ju­de­țe, în 25 de municipii și orașe din Moldova, în aproximativ 80 de colegii și licee și sperăm să atingem o cifră de 10.000 de elevi”, a declarat I­vona Burduja, purtătorul de cuvînt al UMF Iași.

În cadrul evenimentului, pe lîngă pre­zen­ta­rea facultăților, vor avea loc discuții despre per­s­pe­c­tivele de carieră pe care le are un student du­pă terminarea unei facultăți din cadrul UMF Iași. Tot aici sînt incluse și informații legate de detaliile admiterii sau, în ceea privește o­por­tu­nitățile, diferențe dintre UMF Iași și celelalte u­ni­versități de profil. Decizia de a organiza „Ca­ra­vana UMF Iași” vine ca urmare a faptului că, în­cepînd din acest an școlar, perioada în care se des­fășoară săptămîna „Școala altfel” a rămas la la­titudinea fiecărei instituții de învățămînt pre­u­niversitar. „De regulă, veneau elevii aici, în universitate, cînd pentru noi era «Săptămîna Por­ților Deschise» și pentru ei, «Școala altfel». A­nul acesta, dacă cele două nu s-au suprapus, s-a luat decizia să se meargă înspre licee, adică în cealaltă direcție”, a mai adăugat Ivona Bur­du­ja.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top