Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași

Academia de gardă, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași 39
Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași

Următoarea ediție a concursului profesional-științific și sportiv „Agro­­nomiada”, organizată în a­nul 2018, va avea loc la Iași, în contextul aniversării centenarului „Iași – Ca­pi­tala Regatului României 1916-1918 și Oraș al Marii Uniri” și va fi organizată de Universitatea de Știin­țe Agricole și Medicină Vete­ri­na­ră „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iași. „Noi am solicitat să orga­ni­zăm competiția anul viitor la Iași. Am făcut un schimb cu colegii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, datorită faptului că anul viitor este și sărbătoarea centenarului și, din acest motiv, ne-am gîndit ca această sărbătoare a stu­den­ților agronomi din țară să se desfășoare aici, astfel încît fiecare student participant să știe și de va­loa­­­rea tradițională a acestui loc”, a menționat conf. univ. dr. Vasile Sto­leru, prorector cu activități sociale, studențești și relații cu alu­mni al USAMV din Iași.

În acest an, USAMV Iași a ob­ținut, în urma celor patru zile de con­curs ale competiției, 24 de premii și mențiuni: șapte locuri I, șase locuri II, patru locuri III și șapte mențiuni. „Premiile I au fost obți­nu­te de către studenții noștri la: Entomologie, Microbiologie apli­ca­tă, Proiectare peisageră, Poluarea apei și a solului, Managementul proiectelor în agricultură și dezvoltare rurală și, dintre disciplinele sportive, la tenis de masă – mixt și baschet – băieți, care a fost un joc de trei la trei studenți”, a adăugat conf. univ. dr. Vasile Stoleru.
Nu­mă­rul total al studenților participanți ieșeni a fost de 50, iar aceștia au concurat cu aproximativ 300 de stu­denți ai universităților agronomice din țară. Ediția aceasta a compe­ti­ției s-a desfășurat în perioada 4-7 mai și a fost organizată de către USAMV din București.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top