Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași

Academia de gardă, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași 9
Anul viitor, Agronomiada va fi organizată la Iași

Următoarea ediție a concursului profesional-științific și sportiv „Agro­­nomiada”, organizată în a­nul 2018, va avea loc la Iași, în contextul aniversării centenarului „Iași – Ca­pi­tala Regatului României 1916-1918 și Oraș al Marii Uniri” și va fi organizată de Universitatea de Știin­țe Agricole și Medicină Vete­ri­na­ră „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iași. „Noi am solicitat să orga­ni­zăm competiția anul viitor la Iași. Am făcut un schimb cu colegii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, datorită faptului că anul viitor este și sărbătoarea centenarului și, din acest motiv, ne-am gîndit ca această sărbătoare a stu­den­ților agronomi din țară să se desfășoare aici, astfel încît fiecare student participant să știe și de va­loa­­­rea tradițională a acestui loc”, a menționat conf. univ. dr. Vasile Sto­leru, prorector cu activități sociale, studențești și relații cu alu­mni al USAMV din Iași.

În acest an, USAMV Iași a ob­ținut, în urma celor patru zile de con­curs ale competiției, 24 de premii și mențiuni: șapte locuri I, șase locuri II, patru locuri III și șapte mențiuni. „Premiile I au fost obți­nu­te de către studenții noștri la: Entomologie, Microbiologie apli­ca­tă, Proiectare peisageră, Poluarea apei și a solului, Managementul proiectelor în agricultură și dezvoltare rurală și, dintre disciplinele sportive, la tenis de masă – mixt și baschet – băieți, care a fost un joc de trei la trei studenți”, a adăugat conf. univ. dr. Vasile Stoleru.
Nu­mă­rul total al studenților participanți ieșeni a fost de 50, iar aceștia au concurat cu aproximativ 300 de stu­denți ai universităților agronomice din țară. Ediția aceasta a compe­ti­ției s-a desfășurat în perioada 4-7 mai și a fost organizată de către USAMV din București.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top