Academicianul Nicolae Dabija, despre unirea României cu Basarabia

Academia de gardă Niciun comentariu despre Academicianul Nicolae Dabija, despre unirea României cu Basarabia 9
Academicianul Nicolae Dabija, despre unirea României cu Basarabia

Vineri, 20 octombrie, academicianul Nicolae Dabija a susținut la Iași o conferință despre cultura și unitatea națională. Evenimentul s-a des­fă­șurat în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și a fost organizat la inițiativa academicianului Bogdan C. Simionescu, vi­cepreședinte al Academiei Române.

Scriitor, istoric literar, membru de onoare al Academiei Române din 2003 și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, acad. Nicolae Dabija a deschis conferința vorbind despre importanța limbii ro­mâne pentru basarabeni în păstrarea identității lor. „Cartea lui Emines­cu, în copilărie, eu credeam că este o carte de rugăciuni. Era ascunsă du­pă icoane și se citea, de regulă, în zilele de duminică”, a precizat acad. Ni­colae Dabija, explicînd că acesta este motivul datorită căruia în pre­zent vorbește atît de bine limba română. Acesta a mai adăugat că Rusia a în­cercat întotdeauna să-i depărteze pe basarabeni de identitatea ro­mâ­neas­că, obligîndu-i să zică că vorbesc limba basarabeană. Academicianul a dat și un exemplu, cînd Uniunea Sovietică i-a obligat să scrie „Ci faci?”, în loc de „Ce faci?”, cea de-a doua formă fiind considerată greșită.

În cea de-a doua parte a conferinței, acad. Nicolae Dabija a vorbit des­pre unirea Basarabiei cu România, prezentînd pașii care trebuie ur­mați pentru ca acest lucru să se realizeze. În plus, acesta a mai explicat ie­șe­nilor că românii de peste Prut au greșit că mereu s-au mulțumit cu cîte o mică schimbare și nu au cerut direct unirea. „Unirea poate fi făcută, nu în 50 de ani, ci într-o lună de zile, iar noi avem soluția: crearea Statului Ro­mân România-Republica Moldova. Statul Român va lua naștere prin­tr-un tratat internațional, semnat de cele două parlamente și va fi a­so­cierea a două state suverane independente”, a declarat acad. Nicolae Da­bija. Înainte de încheiere, acesta a precizat că toți românii ar trebui să fie cetățeni ai Republicii Moldovei și toți basarabenii să aibă cetățenie ro­mâ­nă, întrucît ei au aceeași identitate.Evenimentul a fost organizat în con­textul Centenarului Marii Uniri și a făcut parte din seria Prelegerilor A­cademiei Române, Filiala Iași. n

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top