900.000 de lei pentru proiecte studențești

Academia de gardă Niciun comentariu despre 900.000 de lei pentru proiecte studențești 7
900.000 de lei pentru proiecte studențești

Asociațiile și ligile studențești pot depune proiecte la Ministerul Ti­neretului și Sportului (MTS) pen­tru a obține finanțare, în perioada 12-25 mai. Concursul național de pro­iecte studențești 2017, organizat de MTS, se află la cea de-a X-a ediție, iar bugetul alocat este 900.000 de lei.

Tema de anul acesta este „Sti­mu­larea participării studenților la via­ța societății” și are patru catego­­rii: susținerea și dezvoltarea de com­petențe antreprenoriale la stu­den­ți, dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru stu­den­ți, dezvoltarea de activități spe­cifice voluntariatului, educației ci­vi­ce și implicării sociale, susținerea ac­cesului la cultură, a diversității în cul­tură și a activităților vo­ca­țio­na­le pentru studenți. Se pot înscrie a­so­ciațiile și fundațiile care fun­cțio­nea­ză conform legislațiile în vigoare, fi­ecare avînd posibilitatea de a de­pu­ne cel mult două proiecte, dar nu pen­tru aceeași categorie.

„Concursul a început prin 2008. El a fost implementat de diferite struc­turi care coordonau activita­tea studenților la nivel ministerial. La în­ceput a fost Agenția pentru spriji­nirea studenților, apoi a fost Auto­ri­tatea Națională în domeniul Ti­ne­re­tului, apoi Autoritatea Națională în domeniul Tineretului și Sportului și apoi a devenit Ministerul Ti­ne­re­tului și Sportului. Dar ideea s-a păs­trat, s-a alocat anual o sumă de ba­ni pentru acest concurs de proiecte stu­dențești”, a decla­rat Alex Bîndar, con­silier al ministrului Educației.

Perioada de desfășurare a pro­iec­telor este 20 iulie – 11 noiembri­e, iar bugetul maxim admis este de 30.000 de lei. Propunerile trebuie de­puse pînă pe 26 mai la registra­tu­ra MTS din București sau trimise prin poș­tă la MTS. Proiectele vor fi a­na­lizate în două etape, din punct de ve­dere al eligibilității și din punct de vedere tehnic, urmînd ca rezultatele finale să fie afișate pe 6 iulie. In­formațiile suplimentare cu pri­vi­re la concurs pot fi solicitate la a­dre­sa de e-mail: con­curs.­pro­iec­te­@­mts­.ro.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top