400 de euro pentru cîștigătorul premiului „Sfîntul Dumitru”

Academia de gardă Niciun comentariu despre 400 de euro pentru cîștigătorul premiului „Sfîntul Dumitru” 4
400 de euro pentru cîștigătorul premiului „Sfîntul Dumitru”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a dat startul înscrierii la concursul ce va stabili cîș­ti­gă­to­ru­lui bursei „Sfîntul Dumitru”. Orice student, înmatricu­lat în ciclul de învățămînt de licență, în anul al doilea sau al treilea, se poate înscrie la această competiție pînă pe data de 23 octombrie. Candidatul trebuie să depună un plic sigilat la De­par­­tamentul pentru Studenți și Absolvenți din Complexul „Titu Maiorescu”, căminul C5, camera 16. Dosarul de înscriere trebuie să conțină situația școlară din anul uni­ver­­sitar 2016 – 2017 pe care studentul o poate obține de la se­cretariatul facultății, CV-ul acestuia, o copie după car­tea de identitate, o scrisoare de cel mult două pagini în care să-și pre­zinte intențiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani și, dacă este cazul, adeverințe sau dip­lo­me care să ateste obținerea de premii la concursuri naționale sau intern­a­țio­nale, cît și implicarea în proiecte stu­dențești. Pe baza documentelor depuse la dosar, fieca­re student va obține un punctaj. 30% din punctajul total re­pre­­zintă media anului universitar precedent, 10% implicarea în proiecte sociale stu­den­țești, 55% premiile ob­ți­nu­­te la diversele concursuri și 5% eseul pe care-l va întocmi candidatul.

„Suma premiului este o regulă de-a casei, ea re­prezintă dobînda sumei de 10.410 de euro, care poate însemna și «ten for ten», adică cel puțin 400 de euro. Ar fi frumos să se acorde mai multe burse, eu mă gîndeam că voi crea un comportament asemănător celui din perioada in­ter­be­lică cînd existau multe burse cu nume de profesori”, a declarat prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondato­rul premiului.

Co­misia de analiză care va decide cîștigătorul este com­pusă din prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordona­torul de credite al UAIC, prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondato­rul premiului și rector al UAIC în perioada 2000 – 2008, Ra­du Miron, cîș­tigătorul bursei „Sfîntul Dumitru” de anul trecut, și reprezentantul studenţilor în Consiliul de Ad­minis­trație al un­iversității. Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie în cadrul evenimentului „Zilele Uni­ver­si­tă­ții”, moment în care UAIC va celebra 157 de ani de la fondare. Bursele „Sfîntul Dumitru” sînt oferite anual, începînd cu anul 2010.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top