125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa

Academia de gardă Niciun comentariu despre 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa 8

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gri­go­re T. Popa” (UMF) din Iași organizează joi, 4 mai, începînd cu ora 17.30, o serie de ma­ni­fes­tă­ri menite să marcheze 125 de ani de la naș­te­rea lui Grigore T. Popa, patronul spiritural al uni­versității. Evenimentul, care va a­vea loc în Aula „George Emil Palade”, de­bu­teaz­­ă cu conferința „Grigore T. Popa – dra­gos­tea în interbelic”. Aceas­ta va fi susținută de dr. Ri­chard Constantinescu, lector asociat al UMF, ca­re va discuta despre corespondența dintre savant și soția sa. O parte dintre scrisori datează din timpul Primului Război Mondial, unele din pe­rioada în care Gri­go­re T. Popa era în Statele U­nite ale Americii, iar altele sînt expediate din lo­cul în care acesta se ascundea de comuniști în anii 1947 – 1948.

În cadrul aceluiași eveniment va avea loc și lan­sa­rea unui volumul de peste 50­0 de pagini numit „Pe­ricolul neisprăviților”, și care cuprinde texte adu­nate din presa in­ter­be­lică în perioada 1914 – 1940, semnate de către Gri­gore T. Popa. Cartea este inițiată și co­or­do­na­tă de dr. Richard Constantinescu, prefațată de Liviu Antonesei, iar cuvîntul înainte este scris de Teodor Paleologu. Aceasta este tipărită la editura universității UMF. Printre cei care vor fi pre­zenți la eveniment se numără prof. dr. Vio­rel Scrip­cariu, rectorul UMF, primarul comunei Emil Racoviță (fosta Șurănești), unde se află ca­sa memorială a lui Grigore T. Popa, dar și membri ai familiei acestuia. „La eveniment va participa fiica acestuia, Mari­lena D’Albon, în vîrstă de 89 de ani, strănepoata acestuia, Oana Popa, și prin intermediul vi­deo­ului va fi și o altă strănepoată, Ma­ya Catherine Popa, care va transmite cîteva gînduri de la New York”, a declarat dr. Richard Con­stan­ti­nes­cu. Acesta a mai precizat și că pe parcursul anului va mai fi lansată o altă carte și vor mai fi organizate și alte evenimente dedicate lui Grigore T. Popa.

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top