125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa

Academia de gardă Niciun comentariu despre 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa 12

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gri­go­re T. Popa” (UMF) din Iași organizează joi, 4 mai, începînd cu ora 17.30, o serie de ma­ni­fes­tă­ri menite să marcheze 125 de ani de la naș­te­rea lui Grigore T. Popa, patronul spiritural al uni­versității. Evenimentul, care va a­vea loc în Aula „George Emil Palade”, de­bu­teaz­­ă cu conferința „Grigore T. Popa – dra­gos­tea în interbelic”. Aceas­ta va fi susținută de dr. Ri­chard Constantinescu, lector asociat al UMF, ca­re va discuta despre corespondența dintre savant și soția sa. O parte dintre scrisori datează din timpul Primului Război Mondial, unele din pe­rioada în care Gri­go­re T. Popa era în Statele U­nite ale Americii, iar altele sînt expediate din lo­cul în care acesta se ascundea de comuniști în anii 1947 – 1948.

În cadrul aceluiași eveniment va avea loc și lan­sa­rea unui volumul de peste 50­0 de pagini numit „Pe­ricolul neisprăviților”, și care cuprinde texte adu­nate din presa in­ter­be­lică în perioada 1914 – 1940, semnate de către Gri­gore T. Popa. Cartea este inițiată și co­or­do­na­tă de dr. Richard Constantinescu, prefațată de Liviu Antonesei, iar cuvîntul înainte este scris de Teodor Paleologu. Aceasta este tipărită la editura universității UMF. Printre cei care vor fi pre­zenți la eveniment se numără prof. dr. Vio­rel Scrip­cariu, rectorul UMF, primarul comunei Emil Racoviță (fosta Șurănești), unde se află ca­sa memorială a lui Grigore T. Popa, dar și membri ai familiei acestuia. „La eveniment va participa fiica acestuia, Mari­lena D’Albon, în vîrstă de 89 de ani, strănepoata acestuia, Oana Popa, și prin intermediul vi­deo­ului va fi și o altă strănepoată, Ma­ya Catherine Popa, care va transmite cîteva gînduri de la New York”, a declarat dr. Richard Con­stan­ti­nes­cu. Acesta a mai precizat și că pe parcursul anului va mai fi lansată o altă carte și vor mai fi organizate și alte evenimente dedicate lui Grigore T. Popa.

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top