Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017

Academia de gardă Niciun comentariu despre Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017 8
Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017

Joi, 11 mai, începînd cu ora 17.00, în Aula Magna „Mihai Emi­nescu” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a avut loc de­cernarea Premiului Național de Proză „Ziarul de Iași”. Cîștigă­to­rul celei de-a XIV-a ediții este scrii­to­rul Cătălin Pavel, cu volumul „Tre­cerea”, apărută la Editura Cartea Românească, anul trecut. „E un ro­man construit din trei secțiuni, care ne poartă în trei medii diferite: lu­mea mănăstirească, o fabrică de be­­re din Azuga și universul banal al lu­mii de astăzi. Are mai mu­l­te planuri narative, utilizează mai mul­te registre – o alternanță între re­­gis­tru grav-tragic și un registru al umorului. Titlul sugerează o tre­ce­­re insensibilă de la planul vieții la pla­­­nul morții, de la spiri­tua­li­ta­te/me­di­tație la banalitate”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Călinescu, pre­șe­din­te­le juriului. Premiul a fost în­mînat de prof. univ. dr. Mihaela Ono­frei, ordonator de credite UAIC. „Scrii­torii nu scriu ca să pri­­mească premii, însă premiile sînt o recom­pen­să pentru niște eforturi care să du­că la un feedback, o va­li­da­re cons­tan­tă, pentru a atinge anu­mite vîrfuri”, a declarat Cătălin Pa­vel.

Premiul pentru debut a fost cîș­tigat de Mihai-Bogdan Atanasiu, cu volumul „Din lumea cronica­ru­lui Ion Neculce. Studiu prosopografic”, apărut la Editura UAIC. „Autorul a recreat printr-un efort uriaș, folosind «Letopisețul lui Ion Neculce», întreaga lume care zace sedimentată. Trăim într-o cul­tură în care nu avem mulțimea as­ta de documente. Nu sîntem în Fran­ța, unde un medievist trebuie să sel­e­c­te­ze din puzderia de documente și să reconstituie o imagine plau­zi­bilă. Trebuie să ne reconstituim istoria, trecutul punînd cap la cap frînturi din tot felul de documen­te”, a declarat conf. univ. dr. Bogdan Crețu, membru al juriului.

Ceilalți patru autori care au ajuns în finală sînt: George Bălăiță cu volumul „Învoiala”, Radu Co­sa­­șu cu „Viața ficțiunii după revo­lu­ție”, Cornel George Popa cu „Cei care mor și cei care vor muri. Aven­tu­ri­le unui bibliotecar” și Radu Ni­ci­po­ruc cu „Pascal desenează co­ră­bii”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top