Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017

Academia de gardă Niciun comentariu despre Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017 10
Scriitorul Cătălin Pavel, cîştigătorul Premiului de Proză „Ziarul de Iaşi” 2017

Joi, 11 mai, începînd cu ora 17.00, în Aula Magna „Mihai Emi­nescu” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a avut loc de­cernarea Premiului Național de Proză „Ziarul de Iași”. Cîștigă­to­rul celei de-a XIV-a ediții este scrii­to­rul Cătălin Pavel, cu volumul „Tre­cerea”, apărută la Editura Cartea Românească, anul trecut. „E un ro­man construit din trei secțiuni, care ne poartă în trei medii diferite: lu­mea mănăstirească, o fabrică de be­­re din Azuga și universul banal al lu­mii de astăzi. Are mai mu­l­te planuri narative, utilizează mai mul­te registre – o alternanță între re­­gis­tru grav-tragic și un registru al umorului. Titlul sugerează o tre­ce­­re insensibilă de la planul vieții la pla­­­nul morții, de la spiri­tua­li­ta­te/me­di­tație la banalitate”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Călinescu, pre­șe­din­te­le juriului. Premiul a fost în­mînat de prof. univ. dr. Mihaela Ono­frei, ordonator de credite UAIC. „Scrii­torii nu scriu ca să pri­­mească premii, însă premiile sînt o recom­pen­să pentru niște eforturi care să du­că la un feedback, o va­li­da­re cons­tan­tă, pentru a atinge anu­mite vîrfuri”, a declarat Cătălin Pa­vel.

Premiul pentru debut a fost cîș­tigat de Mihai-Bogdan Atanasiu, cu volumul „Din lumea cronica­ru­lui Ion Neculce. Studiu prosopografic”, apărut la Editura UAIC. „Autorul a recreat printr-un efort uriaș, folosind «Letopisețul lui Ion Neculce», întreaga lume care zace sedimentată. Trăim într-o cul­tură în care nu avem mulțimea as­ta de documente. Nu sîntem în Fran­ța, unde un medievist trebuie să sel­e­c­te­ze din puzderia de documente și să reconstituie o imagine plau­zi­bilă. Trebuie să ne reconstituim istoria, trecutul punînd cap la cap frînturi din tot felul de documen­te”, a declarat conf. univ. dr. Bogdan Crețu, membru al juriului.

Ceilalți patru autori care au ajuns în finală sînt: George Bălăiță cu volumul „Învoiala”, Radu Co­sa­­șu cu „Viața ficțiunii după revo­lu­ție”, Cornel George Popa cu „Cei care mor și cei care vor muri. Aven­tu­ri­le unui bibliotecar” și Radu Ni­ci­po­ruc cu „Pascal desenează co­ră­bii”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top